Ένα ακόμη διαγώνισμα προσομοίωσης στα Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου!

Ένα ακόμη διαγώνισμα προσομοίωσης στα Μαθηματικά θετικών σπουδών & οικονομίας πληροφορικής, στις συναρτήσεις μέχρι και τον ορισμό της παραγώγου.

Επιμέλεια Νίκος Π. Σπλήνης

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ

Πηγή: http://lisari.blogspot.gr/

Leave a Reply