Αιτήσεις πάνω από 70.000 υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαίου


Αιτήσεις πάνω από 70.000 υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαίου Ομάδες Προσανατολισμού και ποσοστό των μαθητών που τις επέλεξαν. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας με την οποία θα καλούνται οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων να υποβάλλουν μέσα στο Φεβρουάριο και σε προθεσμία που θα οριστεί,  την αίτηση-δήλωση  για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.


Όπως είναι γνωστό οι μαθητές του Λυκείου – υποψήφιοι για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Μαΐου 2016  έχουν  ήδη  επιλέξει  και παρακολουθούν μία από τις παρακάτω Ομάδες Μαθημάτων  Προσανατολισμού:
•Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
•Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
•Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

               Οι  Σχολές,  τα  Τμήματα  και  οι  Εισαγωγικές  Κατευθύνσεις  Τμημάτων ΑΕΙ,  των  Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής  Ακαδημίας,  καθώς  και  της  Ακαδημίας  Εμπορικού  Ναυτικού  κατατάσσονται  σε  πέντε  (5) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

               1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

               Οι  Ομάδες  Προσανατολισμού  επιτρέπουν  την  πρόσβαση  σε  συγκεκριμένα  Επιστημονικά  Πεδία  κατόπιν συμμετοχής σε εξετάσεις που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής  που προκύπτουν αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

ΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ ΦΕΤΙΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Ανθρωπιστικές και Θετικές Σπουδές είναι οι δυο Ομάδες Προσανατολισμού που επιλέγονται από τους περισσότερους μαθητές της Γ τάξης των Γενικών Λυκείων ενώ ακολουθεί η Ομάδα των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, όπως προκύπτει από στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.
Συγκεκριμένα το 37,8% των μαθητών έχει επιλέξει τις Ανθρωπιστικές Σπουδές ενώ ακολουθούν η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών με 35,8% και Οικονομίας- Πληροφορικής με 26,4%.
Όσον αφορά τη Β Λυκείου εκεί τα πρωτεία τα έχουν οι Θετικές Σπουδές με 58,52 % έναντι 41,48% των μαθητών που επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.

Ομάδες Προσανατολισμού και ποσοστό των μαθητών που τις επέλεξαν

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 37,8%
Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 35,8%
Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26,4%
Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Πληροφοριακό Σύστημα, Ιανουάριος 2016

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερήσιου και Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση − Δήλωση:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία (3) κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά
β) Το τέταρτο (4ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο,
γ) Το πέμπτο (5ο) μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

               Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.
Την Αίτηση − Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η Αίτηση−Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν πρόκειται για υποψήφιο που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση − Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που έχουν οριστεί.

Λιγότερο μάθημα, περισσότερες εξετάσεις (Νέο ρεκόρ μικρότερου σχολικού έτους)

               Φέτος τα Λύκεια  θα ζήσουν ίσως το μεγαλύτερο εξεταστικό μαραθώνιο από κάθε άλλη φορά λόγω καθώς θα έχουμε διπλές εξετάσεις εξαιτίας της μετάβασης από το προηγούμενο στο νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
Πιο συγκεκριμένα, φέτος οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα εξεταστούν σε 5 μαθήματα με βάση το νέο σύστημα, ενώ οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που θα διεκδικήσουν εκ νέου μια θέση στα ΑΕΙ με το προηγούμενο σύστημα θα εξεταστούν σε 6 μαθήματα, όπως ορίζει το σύστημα που ίσχυε έως πέρυσι!
Ακόμη θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις και σε ειδικά μαθήματα καθώς, βέβαια και οι εξετάσεις για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.
Μεταξύ των δύο συστημάτων υπάρχουν μαθήματα κοινά (π.χ. Μαθηματικά, Φυσική) και άλλα όχι (π.χ. Λογοτεχνία, ΑΟΔΕ). Σε όσα είναι κοινά, όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν την ίδια ημέρα. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από το Υπουργείο Παιδείας σε ποιους χρόνους θα εξεταστούν τελειόφοιτοι και απόφοιτοι στην περίπτωση που διαγωνίζονται σε μαθήματα που, παρότι κοινά και στα δύο συστήματα, έχει αλλάξει η διδακτέα ύλη.

Συντάκτης: Χρήστος Κάτσικας

Leave a Reply