Ανάκληση διορισμού εκπαιδευτικού λόγω πλαστού πτυχίου!

paideia_texnologia_ekpaidefsi_0_6

Με την υπ’ αριθμ. 114924/Ε2/16-07-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 2 εδ. β’ του άρθρου 20 του ν. 3528/2007( ΦΕΚ 26 Α΄ ),

ανακαλείται η υπ΄αριθμ. Δ2/9848/2-6-1993 (ΦΕΚ 103 Γ΄/24-6-1993) Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στο διορισμό του Πιλίλη Βασιλείου του Αθανασίου, ως μόνιμου εκπαιδευτικού Δ/θμιας Εκπ/σης, κλάδου ΤΕ01.13 (Προγραμματιστών Η/Υ), στην περιοχή Α΄ Δυτ. Αττικής, επειδή εν γνώσει του συνέπραξε ενεργώς στη διαδικασία του μη νόμιμου διορισμού του, με την κατάθεση πλαστού τίτλου σπουδών (πτυχίο), δεδομένου ότι δεν επαληθεύεται αρμοδίως η γνησιότητα του οικείου τίτλου.

Αριθμός/Ημερομηνία Βεβαίωσης Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1181440533/17.07.2015

Πηγή

Leave a Reply