Ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου το Ε.Κ.Π.Α.

c6744-ekpa

Τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου διατηρεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης Academic Ranking of World Universities (ARWU) που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, διατηρώντας τη δυναμική του, κατατάσσεται σταθερά στις θέσεις από 301 έως 400. Σε επιμέρους τομείς καταλαμβάνει υψηλότερες θέσεις: Στην Ιατρική από 101 έως 150, στη Φυσική ομοίως από 101 έως 150 και στην Πληροφορική από 151 έως 200.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που σύμφωνα με το International Handbook of Universities ξεπερνούν τα 18.000 παγκοσμίως, ξεχωρίζουν τα καλύτερα 1.000 ή 4.000 κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης και κατόπιν προχωρούν στις τελικές κατατάξεις, με έναν πιο σύντομο κατάλογο 500 ή 1.000 ιδρυμάτων.

Τα ΑΕΙ που εμφανίζονται στους τελικούς καταλόγους συγκαταλέγονται στο 5% των καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον κόσμο.

Πώς βαθμολογούνται τα πανεπιστήμια

Τα πανεπιστήμια βαθμολογούνται κυρίως με τα εξής κριτήρια: Τη βράβευση με βραβείο Nobel ή αντίστοιχο θεματικό βραβείο, την ύπαρξη ερευνητών με υψηλό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών, τη δημοσίευση στις διεθνούς κύρους επιστημονικές επιθεωρήσεις Nature ή Science, την καταχώρηση δημοσιεύσεων σε κύριες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και την κατά κεφαλήν ακαδημαϊκή επίδοση του ιδρύματος.

Πηγή

 

Leave a Reply