Αναλυτικά τα αποτελέσματα των Ελλήνων υποψηφίων στο Πανεπιστήμο Κύπρου!

rtr48kek

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει πιο κάτω τα αποτελέσματα των Ελλαδιτών υποψηφίων που έχουν εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Οι επιτυχόντες Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να κρατήσουν τη θέση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας το σύνδεσμο ‘Κράτηση Θέσης’, από την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2015 μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015.

Σχετικές οδηγίες για την κράτηση θέσης βρίσκονται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Σε περίπτωση όπου αριθμός επιτυχόντων δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν ορισμένες κενές θέσεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχωρήσει σε νέα Β’ κατανομή των θέσεων.

Δικαίωμα διεκδίκησης των κενών θέσεων, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωσή της, θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Α´ κατανομή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό έντυπο, το οποίο θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, με τηλεομοιότυπο (φαξ) στο 00357 2289 5377 ή στο ustudies@ucy.ac.cy, από την Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα αποτελέσματα της νέας κατανομής αναμένεται να ανακοινωθούν στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Στο παρακάτω αρχείο θα δείτε αναλυτικά τους Έλληνες υποψηφίους που εισάγονται με σειρά από τον πρώτο στον τελευταίο ο οποίος και διαμορφώνει τη βάση της εκάστοτε σχολής. Ωστόσο, στην δεύτερη κατανομή τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και από εδώ: Επιτυχόντες Έλληνες υποψήφιοι για το έτος 2015-2016 Α’ Κατανομή

Leave a Reply