Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Τμημάτων που αφορούν τη διαδικασία μεταφοράς θέσεων!

uopi

Οι αντιστοιχίσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)  βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι αντιστοιχίσεις στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πηγή

Leave a Reply