Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών! Τριετής η φοίτηση, αύξηση ένα έτος σε όλες τις σχολές υπαξιωματικών!

100627-N-6903G-203        U.S. Army Pfc. Robert Parker (2nd from left) provides fire support for his squad members during a live-fire exercise at the Kirkush Military Training Base in the Diyala province of Iraq on June 27, 2010.  During the exercise, U.S. and Iraqi forces trained to clear mined wired obstacles, bunker complexes and on reacting to contact.  Parker is assigned to Alpha Company, 5th Battalion, 20th Infantry Regiment, 2nd Infantry Division.  DoD photo by Petty Officer 2nd Class Ted Green, U.S. Navy.  (Released)

Τριετής θα είναι για τους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 η φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών. Σχετική ανάρτηση υπάρχει και στο δικτυακό τόπο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Οι επιτυχόντες-ούσες του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα καταταχθούν στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ) για τριετή φοίτηση.

Θυμίζουμε ότι στο άρθρο 25 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που έχει κατατεθεί στη Βουλή από τις 30/6 αναφέρεται ότι «όσοι αποφοίτησαν απ’ αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων στρατιωτικών σχολών, εφόσον εισήχθησαν σε αυτές μετά από εξετάσεις και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού. Η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής».

Σημειώνουμε ότι τροποποιήσεις είχαμε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ΦΕΚ, στον κανονισμό της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Συγκεκριμένα προστέθηκε μια ακόμα ειδικότητα αυτή της πληροφορικής ενώ η διάρκεια φοίτησης στη σχολή από δυο έτη αυξήθηκε σε τρία έτη.

Πηγή

Leave a Reply