Αυτή είναι η αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα μαθηματικά Γενικής Παιδείας για την εισαγωγή στα παιδαγωγικά τμήματα

Ένα άρθρο από τον Ιωάννη Καραγιάννη, Σχολικό Σύμβουλο Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Άρθρο 74 Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση

“Παρατηρήθηκε ότι πολλοί υποψήφιοι αποθαρρύνονται να δηλώσουν το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο (όπου ανήκουν τα Παιδαγωγικά τµήµατα), επειδή απαιτείται η προετοιµασία για ένα επιπλέον µάθηµα (Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας για την Οµάδα Προσανατολισµού Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Ιστορία Γενικής …Παιδείας για τις άλλες δύο Οµάδες Προσανατολισµού). Με τις διατάξεις της παρ. 1 ανακαθορίζονται τα επιστηµονικά πεδία στα οποία κατατάσσονται, από το διδακτικό έτος 2017-2018, τα τµήµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο µηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Ειδικότερα, καταργείται το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο «Επιστήµες της εκπαίδευσης» και στο εξής, τα τµήµατα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό θα εντάσσονται σε όλα τα υπόλοιπα πεδία, γεγονός που θα διευκολύνει την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού επιπέδου στις επιστήµες της αγωγής.”

Επομένως ,σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, θα πρέπει να καταργηθεί το 5ο μάθημα από όλα τα επιστημονικά πεδία “επειδή απαιτείται η προετοιµασία για ένα επιπλέον µάθηµα”. Το σκεπτικό δεν μπορεί να είναι μονομερές μόνο για ένα πεδίο και για την προετοιμασία δύο μόνο μαθημάτων. Δυστυχώς στο σκεπτικό δεν υπάρχει καμιά επίσημη εισηγητική έκθεση από κανένα φορέα -ούτε του Ι.Ε.Π.(αν δεν είναι έτσι μπορεί το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να δώσει στη δημοσιότητα εισήγηση με το παιδαγωγικό-διδακτικό σκεπτικό που επιβάλει την ψήφιση του άρθρου 74 στο πολυνομοσχέδιο). Αντίθετα πολλοί είναι οι λόγοι που “επιβάλλουν” την ολοκλήρωση των “προαπαιτούμενων”, ώστε ο υποψήφιος να επιλέξει το επάγγελμα του δασκάλου. Επίσης θα πρέπει να αιτιολογήσουν την απόφαση της προσθήκης του άρθρου 74 , σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία αλλά και με στοχευμένες έρευνες με τις οποίες θα στοιχειοθετείται η μη εξέταση στο μάθημα των μαθηματικών (Το επιχείρημα ότι οι δάσκαλοι δεν χρειάζονται ανώτερα μαθηματικά δεν ευσταθεί αφού αυτά τα μαθηματικά εμπεριέχουν στο σύνολό τους τμήματα της ύλης που διδάσκεται σε τάξεις του δημοτικού (π. χ Στατιστικής).Τέλος θα μπορούσε το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να αναδιαρθρώσει το περιεχόμενο του μαθήματος εισάγοντες τμήματα σχετικά με την ιδιότητα του δασκάλου (π.χ. Βασική Γεωμετρία, προβλήματα κλπ).

Σε κάθε περίπτωση ή πάμε σε ένα συνολικά αναθεωρημένο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή το καταργούμε και το αναμορφώνουμε από μηδενική βάση.. Δεν δικαιολογείται όμως η μεμονωμένη (και μονομερής) αναθεώρησή του χωρίς αιτιολόγηση.

 

 

Leave a Reply