Βάσεις 2015. Εκτιμήσεις για 60 σχολές!!!

images«Ελεύθερη πτώση» καταγράφουν φέτος οι βάσεις εισαγωγής στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, λόγω των υψηλών ποσοστών αποτυχίας των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. «Βουτιά» κάνουν τόσο τα «ρετιρέ» όσο και τα «υπόγεια» του 1ου επιστημονικού πεδίου, π.χ. νομικές, φιλολογικές σχολές, όπου αναμένονται οι χαμηλότερες βάσεις της τελευταίας 12ετίας.

Παράλληλα, σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι η πτώση σε υψηλόβαθμες και μεσαίες σχολές του 2ου και του 4ου πεδίου, όπως είναι οι πολυτεχνικές και οι φυσικομαθηματικές. Καθοδική προδιαγράφεται, εξάλλου, η πορεία των βάσεων στις πλέον περιζήτητες ιατρικές σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου, ενώ πιο ήπια αναμένεται η πτώση στις οικονομικές σχολές του 5ου πεδίου τις οποίες φέτος διεκδικούν περισσότεροι υποψήφιοι.

Όσο για τα ΤΕΙ, αναμένεται να κινηθούν με διαφορετικές «ταχύτητες». Σε πολλά, η πορεία των βάσεων προδιαγράφεται πτωτική, άλλα θα συγκρατηθούν στα περσινά επίπεδα, ενώ κάποια ίσως σημειώσουν άνοδο καθώς υπάρχει συσσώρευση των υποψηφίων στη βαθμολογική κλίμακα μεταξύ του 10 και του 13. Βεβαίως, το βαθμολογικό κατώφλι εισαγωγής στα ΤΕΙ παραμένει εξαιρετικά χαμηλό και αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 4 για τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 5ου πεδίου.

00000011

Σε ελεύθερη πτώση οι βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ – Οι εκτιμησεις για 60 σχολες

Η «Η» παρουσιάζει σήμερα εκτιμήσεις του υπευθύνου Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπροσώπου της ομάδας εκπαιδευτικών edu4u κ. Αποστόλη Κουτρουμπέλη σχετικά με την πορεία των βάσεων σε 60 σχολές πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων, η ομάδα έλαβε υπόψη τις φετινές επιδόσεις των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τις διαθέσιμες θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και, στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, τη ζήτηση των υποψηφίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία που αφορούν στις επιλογές σχολών τις οποίες έκαναν οι υποψήφιοι στα μηχανογραφικά δελτία την προηγούμενη χρονιά, τα εικονικά μηχανογραφικά που υλοποιήθηκαν μέσω του εκπαιδευτικού κόμβου edu4u, αλλά και στατιστικό δείγμα πρόχειρων μηχανογραφικών τα οποία συμπληρώθηκαν στις παρουσιάσεις που έκανε η ομάδα σε περισσότερες από 15 πόλεις.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εκτιμήσεων, προδιαγράφεται γενική καθοδική τάση των βάσεων εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία, η οποία δεν συγκρατείται από τη φετινή μείωση, κατά 2.000, των διαθεσίμων θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού υπήρξε αντίστοιχη μείωση κατά 2.000 του αριθμού υποψηφίων.

Ειδικότερα, η πορεία των βάσεων εισαγωγής σε τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ ανά επιστημονικό πεδίο αναμένεται να κυμανθεί ως εξής:

1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες): Δημιουργείται μια έντονα πτωτική πτώση των βάσεων των πανεπιστημιακών σχολών σε όλες τις βαθμολογικές κλίμακες. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι η βάση θα διαμορφωθεί περί τα 18.100 μόρια (έναντι 18.714 πέρυσι) στη Νομική Αθήνας, στα 16.800 στο τμήμα Φιλολογίας Αθήνας (από 17.525 πέρυσι), περί τα 16.090 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας (έναντι 16.860 πέρυσι) και κοντά στα 14.300 μόρια στο Παιδαγωγικό Βόλου (από 15.121 πέρυσι).

Στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών στο Ρέθυμνο, εκτιμάται ότι η βάση θα «πέσει» στα 12.266 μόρια, ενώ στο τμήμα Θεολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών κοντά στα 11.200 μόρια.

Στα ΤΕΙ, η βάση στο πλέον υψηλόβαθμο τμήμα, το Κοινωνικής Εργασίας Αθήνας, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 13.256 μόρια (έναντι 14.076 πέρυσι), ενώ περί τα 11.300 μόρια αναμένεται να απαιτήσει για την εισαγωγή το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στη Θεσσαλονίκη.

2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο (θετικές και τεχνολογικές επιστήμες): Σημαντική αναμένεται η πτώση των βάσεων των υψηλόβαθμων και μεσαίων σχολών του 2ου και 4ου πεδίου, η οποία θα βαίνει μειούμενη στα χαμηλόβαθμα πανεπιστήμια και ΤΕΙ που απαιτούν για την εισαγωγή λιγότερα από 10.000 μόρια. Ενδεικτικά, στο 2ο επιστημονικό πεδίο, η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 17.430 μόρια στο τμήμα Βιολογίας Αθήνας (έναντι 18.245 πέρυσι), στα 16.500 μόρια στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνας (από 17.221 μόρια), ενώ το Χημικό Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τις «πύλες» του με περίπου 15.800 μόρια. Πτωτική τάση καταγράφεται και στα ΤΕΙ, στον πυθμένα των οποίων, ωστόσο, π.χ. σε τμήματα Γεωπονίας και Δασοπονίας, οι βάσεις θα σταθεροποιηθούν στα περσινά επίπεδα και δεν αποκλείεται να σημειωθεί μια, έστω και μικρή, άνοδος. Στο 4ο πεδίο, σημαντική πτώση αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές. Η βάση στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αθήνας στο ΕΜΠ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περί τα 18.500 μόρια (έναντι 19.072 μορίων πέρυσι), στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Θεσσαλονίκης στα 17.565 μόρια (έναντι 18.476), στο Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης στα 16.886 μόρια και στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βόλου στα 15.444 (έναντι 16.194 πέρυσι). Στα ΤΕΙ, γύρω στα 300 μόρια εκτιμάται η πτώση σε τμήματα όπως είναι το Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων στην Αθήνα (η βάση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 11.990 φέτος έναντι 12.338 πέρυσι), ενώ θα υπάρχουν ΤΕΙ κοντά στα 7.500 μόρια όπως είναι το τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Θήβας.

3ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες Υγείας): Στα επίπεδα του 2013 επιστρέφουν οι βάσεις στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου, όπως και στα τμήματα ΤΕΙ. Στην πλέον περιζήτητη ιατρική σχολή Αθήνας, η βάση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 18.960 μόρια (έναντι 19.233 πέρυσι), ενώ στην τελευταία Ιατρική της Αλεξανδρούπολης η βάση αναμένεται κοντά στα 18.140 μόρια.

Οι φαρμακευτικές σχολές θα βρεθούν κάτω από 18.000 μόρια, π.χ. στη Φαρμακευτική Πάτρας η βάση εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 17.650 μόρια, ενώ η βάση στο πλέον χαμηλόβαθμο πανεπιστημιακό τμήμα του πεδίου, το Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Λήμνου, θα διαμορφωθεί κοντά στα 10.700 μόρια. Πτώση αναμένεται να παρουσιάσουν και τα παραϊατρικά τμήματα ΤΕΙ του πεδίου, τα οποία συγκεντρώνουν υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους. Ενδεικτικά, στο τμήμα Φυσικοθεραπείας Αθήνας η βάση εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περί τα 15.600 μόρια (έναντι 16.299 πέρυσι), ενώ στη Νοσηλευτική Θεσσαλονίκης γύρω στα 12.500 μόρια.

5ο επιστημονικό πεδίο (επιστήμες οικονομίας και διοίκησης): Ηπιότερη εκτιμάται ότι θα είναι η πτώση στις σχολές του 5ου πεδίου, καθώς φέτος καταγράφηκαν καλύτερες επιδόσεις στο πρώτο βασικό μάθημα, τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, ενώ επιπλέον αυξήθηκε κατά περίπου 1.000 ο αριθμός των υποψηφίων που διεκδικούν τις σχολές αυτές. Έτσι, η πτώση αναμένεται ότι θα ξεκινά από 200 μόρια και δεν θα ξεπερνά τα 600 μόρια. Ενδεικτικά, η βάση στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Αθήνα αναμένεται να διαμορφωθεί περί τα 17.535 μόρια (έναντι 17.775 μορίων πέρυσι), στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη κοντά στα 14.375 μόρια (έναντι 14.531 πέρυσι), στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βόλου στα 13.259 (από 13.458 πέρυσι). Στα ΤΕΙ του πεδίου, πολλά χαμηλόβαθμα ΤΕΙ αναμένεται να σημειώσουν άνοδο, αλλά, βεβαίως, το βαθμολογικό κατώφλι εισαγωγής στα ΤΕΙ θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλό. Ενδεικτικά, η βάση στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Καλαμάτα αναμένεται να διαμορφωθεί στα 6.917 μόρια (έναντι 6.737 πέρυσι), ενώ στο τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Λευκάδας η βάση εκτιμάται ότι θα είναι μόλις 4.343 μόρια.

Πηγή

Leave a Reply