Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά;

Η ευρωπαϊκή επιτροπή θεωρεί τη μαθηματική ικανότητα, μαζί με την ικανότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία , μια από τις 4 βασικές ικανότητες που είναι απαραίτητες, για την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή. Οι άλλες 3 είναι η επικοινωνία στη μητρική του γλώσσα, η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες και η ψηφιακή ικανότητα.

Είναι σημαντικά γιατί ο κόσμος που ζούμε είναι οργανωμένος μαθηματικά.

Μάθηση είναι μια διαδικασία, όχι ένα συμβάν. είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, επικοινωνεί με άλλα πράγματα, προσδιορίζει άλλα πράγματα. Είναι μια συνολική κατάσταση η οποία οδηγεί, στην επίλυση ενός προβλήματος, στην επιτέλεση ενός έργου, είναι κάτι το οποίο συνεχώς διαμορφώνεται. Μαθαίνω σημαίνει αλλάζω στάση, αλλάζω συμπεριφορά. Στη διαδικασία αυτή η γλώσσα διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο και οι μαθητές δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά δρώντα υποκείμενα που με τις δράσεις τους διαμορφώνουν τη γνωστική τους πραγματικότητα.

Μάθηση είναι μια διαδικασία, όχι ένα συμβάν. είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη, επικοινωνεί με άλλα πράγματα, προσδιορίζει άλλα πράγματα. Είναι μια συνολική κατάσταση η οποία οδηγεί, στην επίλυση ενός προβλήματος, στην επιτέλεση ενός έργου, είναι κάτι το οποίο συνεχώς διαμορφώνεται. Μαθαίνω σημαίνει αλλάζω στάση, αλλάζω συμπεριφορά.

Kαι ως γλώσσας που είναι, πρέπει να διδάσκεται και να αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες γλώσσες.

Για να μάθουμε θα πρέπει να φτιάξουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον. Το μαθησιακό περιβάλλον, είναι ένας φυσικός χώρος, άλλα κυρίως ένας κοινωνικός χώρος, που διευκολύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών δραστηριοτήτων μάθησης.

Το μαθησιακό περιβάλλον έχει:

 

  • Κοινωνικές σχέσεις (Συμπεριφορές, κανόνες επικοινωνίας, τις αντιλήψεις κ.τ.λ.π.)
  • Στόχους
  • Εργασίες
  • Ρόλους
  • Χρονικά πλαίσια
  • Πόρους

 

Το οποίο πρέπει να υποστηρίζει τη μάθηση, να ελαχιστοποιεί τις διενέξεις, να βελτιώνει την απόδοση των μαθητών και των δασκάλων.

Μαθαίνω μαθηματικά

Μαθαίνω μαθηματικά σημαίνει μαθαίνω να λύνω προβλήματα. Η καλύτερη αρχή για να λύσουμε ένα πρόβλημα είναι η συζήτηση για το ίδιο το πρόβλημα. Οπότε στο πρόβλημα, γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται στα μαθηματικά, η λύση έχει 2 βήματα:

 

  • Να κατανοήσουν οι δάσκαλοι και οι γονείς γιατί δυσκολεύονται τα παιδιά στα μαθηματικά του σχολείου.
  • Να τα υποστηρίξουν και να τα ενθαρρύνουν για να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές δυσκολίες ή παρανοήσεις που έχουν.

Συντάκτης: Γιώργος Αποστόλου

Πηγή

 

 

Leave a Reply