Γρήγορες και εύκολες εφαρμογές υπολογισμού μορίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2017!

online-calculator-e1423900127337-660x330

Πως θα υπολογίσετε τα μόρια

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζεται με το άρθρο 3 της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β ́) Υ.Α. και βασίζεται μόνο στο γραπτό βαθμό των 4 ή 5 μαθημάτων.

Τα μόρια για κάθε επιστημονικό πεδίο προκύπτουν από τα 4 μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.

Για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος (κλασσικός τρόπος):


[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, τότε για τον υπολογισμό των μορίων εφαρμόζεται ο τύπος:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ για συγκεκριμένο πεδίο, όπου Α, Β, Γ, Δ είναι οι γραπτοί βαθμοί των 4 πανελλαδικών μαθημάτων του συγκεκριμένου πεδίου και Α,Β είναι οι γραπτοί βαθμοί των 2 μαθημάτων με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, στο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ θα προστεθούν και τα επιπλέον μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τυχόν εξέτασή του σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες με τους αντίστοιχους συντελεστές του αρ. 2 της αριθμ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ 2647/Β ́) Υ.Α., για να προκύψει ένα διαφορετικό σύνολο μορίων, που θα ισχύει μόνο για τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες.

Επίσης, μπορούν οι υποψήφιοι, για πιο γρήγορα να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες εφαρμογές που θα τους δώσει άμεσα και ορθά το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει ανά πεδίο:

  1. Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων 2017, πατείστε  ΕΔΩ
  2. Υπολογισμός μορίων Πρόσβασης Γενικού Λυκείου (Πανελλαδικές 2017), πατήσετε ΕΔΩ
  3. Υπολογισμός μορίων πανελλαδικών εξετάσεων 2017 με το νέο σύστημα πατήστε ΕΔΩ
  4. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή για τον υπολογισμό των μορίων των Πανελλαδικών – Μηχανογραφικό 2017, ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί Κώστας Τσέλιος και Σίμος Παπασίμου.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εφαρμογή

    Δοκιμάστε,  βλέποντας  τις σχολές που περνάτε με τις βάσεις 2016.

    Σύνδεσμοι με πληροφορίες για κάθε σχολή.

  5. Για τον υπολογισμό των μορίων των πανελλαδικών εξετάσεων πατήστε και ΕΔΩ

 

Καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψήφιους των εξετάσεων!

 

 

Save

Leave a Reply