Διαφοροποιημένη διδασκαλία στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου

Το κάτωθι κείμενο αποτελεί τη βάση για ομώνυμη εισήγηση σε Ημερίδα
του Παραρτήματος Βοιωτίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας την 6η Οκτωβρίου 2017.
Αντικείμενο της εισήγησης είναι η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη σκέψεων για εμπλοκή όσο γίνεται περισσότερων μαθητών στα  Μαθηματικά ακόμα και σε περιβάλλον πίεσης από τις εξετάσεις.
Η βασική ιδέα που διέπει την εισήγηση είναι ότι είναι κατάλληλη επιλογή διαφοροποιη μένου υλικού και καθηκόντων μπορεί να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή, να καμφθεί η παραίτηση και να επιτευχθεί ένα καλλίτερο αποτέλεσμα.
Οι απόψεις που διατυπώνονται είναι προσωπικές και δεν αποτελούν επίσημες θέσεις ή κατευθύνσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Συντάκτης του κειμένου: Ν. Σ. Μαυρογιάννης (http://www.nsmavrogiannis.gr/)

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε την εν λόγω εισήγηση από τον σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

 

 

Leave a Reply