Εκδήλωση – Συζήτηση στην Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί (Σάββατο 12 Δεκεμβρίου)

Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθηματικών
– Επιλογή θεμάτων, επιδόσεις των μαθητών και
επιπτώσεις στη διδασκαλία
– Τα νέα δεδομένα των εξετάσεων

Leave a Reply