Εκτίμηση Βάσεων Πανεπιστημίων & ΤΕΙ για το 2016 από την ομάδα του edu4u!

57c30-panelladikes

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ομάδα Εκπαιδευτικών του EDU4U καταθέτει τη δική της προσέγγιση σχετικά με τις «αναμενόμενες» βάσεις των Πανελλαδικών 2016 με το Νέο Σύστημα. Θα ακολουθήσει το προσεχές διάστημα μια γενική αναφορά στις αναμενόμενες βάσεις και με το Παλαιό Σύστημα.

Η εργασία αυτή γίνεται κατά βάση για να καλυφθούν χρηστικές και λειτουργικές ανάγκες των δυο εκπαιδευτικών λογισμικών που συντηρούμε, το “ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ” και το Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου, που προσφέρεται δωρεάν μέσω του edu4u προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Είναι εύλογη η αγωνία υποψηφίων και γονέων για το που θα κυμανθούν οι βάσεις εισαγωγής τόσο με το νέο όσο και με το παλαιό σύστημα αλλά θα πρέπει στη φάση αυτή οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν υπομονή αφού οι εκτιμήσεις που παρατίθενται είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις πραγματικές βάσεις οι οποίες θα βγουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Στη φετινή επεξεργασία, υπήρξαν πολλές ιδιαιτερότητες οι οποίες αφορούσαν στα νέα δεδομένα του συστήματος (όπως νέος αλγόριθμος υπολογισμού μορίων, αλλαγή στην κατανομή σχολών ανά πεδίο, αλλαγή στα εξεταζόμενα μαθήματα) και τα οποία καταβλήθηκε προσπάθεια να σταθμισθούν εκ νέου ώστε να έχουμε τη βέλτιστη προσέγγιση.

Oι αναμενόμενες βάσεις φαίνονται στο video που ακολουθεί και θα είναι στη διάθεση όσων επιθυμούν να τις δουν αναλυτικά, από την  Τρίτη 19/7 (για τεχνικούς λόγους απαιτείται ικανός χρόνος ώστε να ενημερωθεί η βάση δεδομένων), μέσω της εφαρμογής “Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου – Νέο Σύστημα” (απαιτείται προηγουμένως εγγραφή – δωρεάν – στο http://www.edu4u.gr ΚΛΙΚ ΕΔΩ) —> επιλέγουμε τα αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία που δηλώσαμε —-> και μέσα στην εφαρμογή θα υπάρχουν 3 στήλες:

η περυσινή βάση, τα φετινά μόρια του υποψηφίου και η αναμενόμενη βάση δίπλα από το κάθε τμήμα.

Εάν δεν έχετε δηλώσει στο σύστημα Ειδικά Μαθήματα ή συμμετοχή στα Αθλήματα (ΤΕΦΑΑ, ΠΚΕ Στρατιωτικών, ΠΚΕ Αστυνομικών), τότε οι αντίστοιχες Σχολές δεν θα εμφανιστούν (μπορείτε να τροποποιήσετε τις επιλογές σας μέσα από το “Λογαριασμός μου”).

Γενικώς από την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 • Υπάρχει φέτος γενική καθοδική τάση στην πλειοψηφία των βάσεων των τμημάτων του μηχανογραφικού, με εξαίρεση όσων περιλαμβάνονται στο 3ο πεδίο και στα υψηλόβαθμα του 2ου πεδίου
 • Στο 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι βάσεις εισαγωγής θα παρουσιάσουν μικρή αλλά σαφή πτώση παρά το γεγονός ότι απουσιάζουν οι 3.750 θέσεις των Παιδαγωγικών σχολών.
 • Στο 2ο επιστημονικό πεδίο θα καταγραφεί η μικρότερη βάση εισαγωγής αφού στο πεδίο αυτό έχουμε περισσότερες θέσεις από τους υποψηφίους! Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στο μάθημα της Φυσικής πάνω από 5.000 υποψήφιοι έγραψαν από 19 έως 20 . Στο πεδίο αυτό καταγράφεται λοιπόν άνοδος στις υψηλόβαθμες του 2ου, 4ου πεδίου και πτώση στα χαμηλόβαθμα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
 • Οι πολύ καλές επιδόσεις των υποψηφίων στο 3ο επιστημονικό πεδίο θα συμπαρασύρουν ανοδικά τις βάσεις από τις χαμηλόβαθμες παραϊατρικές έως και τις περιζήτητες ιατρικές σχολές. Δυστυχώς λόγω της πληθώρας των αριστούχων, πολλοί εξ αυτών θα μείνουν εκτός της πρώτης τους επιλογής, επειδή δεν αρίστεψαν και στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας (παρόλο που στα άλλα 3 μαθήματα είχαν επίδοση από 19-20!!!).
 • Στο 4ο επιστημονικό πεδίο αναμένεται τα Παιδαγωγικά να παρουσιάσουν πτώση η οποία θα ξεπεράσει τα 2000 μόρια λόγω της αναλογίας (αριθμού υποψηφίων: θέσεις) αλλά και των πολύ χαμηλών επιδόσεων στα βασικά μαθήματα του πεδίου (Μαθηματικά ΓΠ και Ιστορία ΓΠ).
 • Στο 5ο επιστημονικό πεδίο των σχολών Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής η σημαντική πτώση των βάσεων (400 – 700 μόρια) έχει ως αιτία τις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα βαρύτητας του πεδίου τα Μαθηματικά Προσανατολισμού, στο οποίο το 78% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση.
 • Αυξημένη ζήτηση αναμένεται να παρατηρηθεί φέτος στις σχολές που ανήκουν σε περισσότερα του ενός πεδία (ειδικά στα ΤΕΦΑΑ, τις Γεωπονίες και στην Αστυφυλάκων-Πυροσβεστική)
 • Τέλος στα Τμήματα στα οποία απαιτείται επιπλέον εξέταση σε ειδικό μάθημα, θα παρατηρηθεί επιπλέον πτωτική τάση των βάσεων όπου απαιτείται εξέταση στα μουσικά και στο σχέδιο. Αντίθετα ανοδική τάση αναμένεται να εμφανιστεί στις Γερμανικές φιλολογίες και όπου απαιτείται εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας (μικρή άνοδος).

Για να έχετε μια συνολική εικόνα δείτε αν θέλετε το παρακάτω video:

Για την εξαγωγή των συμπερασμάτων πήραμε υπόψη τις φετινές επιδόσεις, τις θέσεις και στο βαθμό που ήταν εφικτό, τη ζήτηση των υποψηφίων.

Για το τελευταίο αξιοποιήθηκαν:

οι προτιμήσεις των υποψηφίων  την προηγούμενη χρονιά, τα εικονικά μηχανογραφικά που υλοποιήθηκαν μέσω του edu4u αλλά και στατιστικό δείγμα από μηχανογραφικά τα οποία συμπληρώθηκαν σε διάφορα φροντιστήρια της Ελλάδας. Να τονισθεί ακόμη μια φορά πως εν λόγω μελέτη δεν αποτυπώνει τις πραγματικές βάσεις, αλλά προσωπικές εκτιμήσεις των μελών της ομάδας μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Η στατιστική απόκλιση στις αναμενόμενες βάσεις εκτιμούμε πως θα είναι:

 • στην κλίμακα 18.000 – 20.000 μόρια: + – 0,5%
 • στην κλίμακα 15.000 – 18.000 μόρια: + – 1 %
 • στην κλίμακα 12.000 – 15.000 μόρια: + – 1,5%
 • στην κλίμακα 10.000 – 12.000 μόρια: + – 2%
 • κάτω από 10.000, η πλειοψηφία των τμημάτων θα κινηθεί στο +- 3 με 5 %

Στις Στρατιωτικές και τις σχολές με ειδικά μαθήματα αναμένονται κατά περίπτωση μεγαλύτερες αποκλίσεις, όχι όμως και στη γενική τάση την οποία περιγράφουμε.

Οι ποσοστιαίες αποκλίσεις που έχουμε δώσει δεν αφορούν σε Στρατιωτικές Σχολές ούτε σε όσες απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα.

Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα αραιώνει σημαντικά (με εξαίρεση τα υψηλής ζήτησης τμήματα) και με μια μικρή μεταβολή στη ζήτηση μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα (είναι πολύ διαφορετικικό το να “ζητούν” λ.χ. 100 υποψήφιοι τις 20 θέσεις από το να “ζητούν” 50 υποψήφιοι τις 10 θέσεις  (στατιστικά, η κατανομή “πυκνώνει” και μάλιστα προς τα κάτω, όσο αυξάνεται ο αριθμός ).

Το ίδιο ισχύει, όπως καταλαβαίνετε, και όταν έχουμε συνδυασμό με τις ΕΚ (ΕΚ Στρατιωτικών).

Να αναφέρουμε σχετικά με τις ΕΚ, επειδή αρκετές Στρατιωτικές Σχολές δίνουν θέση μονο στην ΕΚ β η βάση μπορεί να “παίξει” αρκετές χιλιάδες μόρια (εδώ αν βρεθεί υποψήφιος η βάση διαμορφώνεται πολύ χαμηλά ενώ αν δεν βρεθεί, το σύστημα αναζητεί υποψηφίους απο την ΕΚ α οπότε η βάση εισαγωγής ειναι λίγο πιο χαμηλά από αυτή της ΓΣ).

Πηγή

 

 

 

Leave a Reply