Εκτιμήσεις βάσεων ΓΕΛ (90%)- Ενδεικτικά παραδείγματα από τον Σχολικό Σύμβουλο Γιάννη Καραγιάννη

Λίγα λόγια για την αριθμητική εκτίμηση:

Το μοντέλο εκτίμησης είναι στατιστικό (αυτοσχέδιο πρόγραμμα σε Η/Υ) και λαμβάνει υπόψη του συγκριτικά:

1ο) Τον αριθμό των εισακτέων του 2016 κατά σχολή (τύπου ΓΕ.Λ. 90% νέο σύστημα).

2ο) Τον αριθμό των εισακτέων του 2017 κατά σχολή (ΦΕΚ 1876/30.05.2017).

3ο) Τις βάσεις των αντίστοιχων σχολών του 2016.

4ο) Τις βαθμολογικές κλίμακες κλάσεων του 2016 και 2017 όπως δόθηκαν από το YΠ.Π.Ε.Θ.

Στα παραπάνω υπεισέρχεται ο παράγοντας «προτιμήσεις-δηλώσεις υποψηφίων», δηλαδή οι δηλώσεις του μηχανογραφικού δελτίου. «Τυπικά» λαμβάνουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει μεταβολή στην ποσόστωση- κατανομή των προτιμήσεων στις σχολές φέτος σε σχέση με το 2016 (αυθαίρετα). Για το πλήθος των σχολών δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι οι οποίοι θα συνηγορούσαν υπέρ της αλλαγής των προτιμήσεων.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Στην κλάση [18000-20000] μόνο 25 περισσότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Στην κλίμακα [17.500-18000) βρίσκονται 173 περισσότεροι υποψήφιοι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου αναμένεται να επηρεαστούν σε μικρό βαθμό. Ωστόσο, έστω και η μικρή διαφοροποίηση, κατά περίπτωση, του αριθμού των εισακτέων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό αριθμό θα οδηγήσει σε μεσοσταθμική άνοδο των βάσεων μερικών δεκάδων μορίων. Οι σχολές που πέρσι κυμάνθηκαν από 15.000-17000 αναμένεται να δεχθούν ανάλογη «ανοδική πίεση».

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Στην κλάση [18000-20000] μόνο 318 λιγότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου αναμένεται να σημειώσουν πτώση στη βάση εισαγωγής. Το μέγεθος της πτώσης θα εξαρτηθεί από το αν η σχολή είναι υψηλόβαθμη και από την γεωγραφική περιοχή της σχολής, αφού στα τμήματα της επαρχίας η πτώση θα είναι μεγαλύτερη.

Συγκεκριμένα, μικρότερη πτώση θα σημειωθεί στις υψηλόβαθμες και μεγαλύτερη πτώση αναμένεται να παρατηρηθεί στην επαρχία. Ο αριθμός των εισακτέων και η κατά περίπτωση διαφοροποίησή του θα έχει σαν αποτέλεσμα να καθορίσει την πτώση, επιπλέον, με απόκλιση μερικών δεκάδων μορίων.

Σημείωση: 1. Για τα τμάματα Χημείας και Βιολογίας, ως τμήματα κοινά του 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου, δεν είναι εύκολο να γίνει ασφαλής πρόβλεψη.

Στα τμήματα της Χημείας αναμένεται μεγάλη άνοδος στις βάσεις που θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση των υποψηφίων κυρίως του 3ου πεδίου.

2. Για τα τμήματα της Αρχιτεκτονικής ίσως να μην ισχύσει η αναμενόμενη πτώση ή να είναι πιο συγκρατημένη λόγω των «καλών» βαθμολογικών επιδόσεων στο σχέδιο.

Οι σχολές των οποίων οι βάσεις πέρσι κυμαίνονταν μεταξύ 13.000-16.000 μόρια αναμένεται να σημειώσουν μεγαλύτερη μείωση φέτος που μεσοσταθμικά κυμαίνεται μεταξύ 350-650 μορίων (σε αναλογία και με τον αριθμό εισακτέων).

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Στην κλάση [19000-20000] 35 περισσότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Επίσης στην κλίμακα [18500-19000) 71 λιγότεροι υποψήφιοι βρίσκονται φέτος σε σχέση με πέρσι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου και ιδιαίτερα οι Ιατρικές σχολές των αστικών κέντρων (Αθήνα και ίσως η Θεσσαλονίκη) αναμένεται να «πιεστούν» ανοδικά. Οι βαθμολογικές επιδόσεις αναμένεται να ασκήσουν κάποια «καθοδική πίεση» στις υψηλόβαθμες σχολές της επαρχίας. Η μείωση του αριθμού των εισακτέων, κατά σχολή ή και στο σύνολο (η πραγματική μείωση που προκύπτει από τον αριθμό των εισακτέων στις βάσεις εισαγωγής του 2016 που αντιστοιχεί στα Ημερήσια ΓΕ.Λ. (90%) και αυτόν που καθορίζεται για αυτήν την κατηγορία από το ΦΕΚ 1876/30.05.2017) αναμένεται να επηρεάσει τις βάσεις εισαγωγής στις Ιατροφαρμακευτικές σχολές (άλλοτε με άνοδο και άλλοτε με κάθοδο μερικών δεκάδων μορίων). Συμπερασματικά αναμένεται μικρή άνοδος ή στασιμότητα με μικρές αυξομειώσεις, κλιμακούμενη κατά περίπτωση, στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου στην επαρχία.


Σημείωση: 1. Οι Ιατρικές σχολές Ιωαννίνων, Λάρισας, Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης αναμένεται να έχουν μεγάλη συγκέντρωση στις βαθμολογικές βάσεις τους , δηλαδή θα είναι πιο κοντά οι μεταξύ τους βάσεις συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές κυρίως λόγω της ανακατανομής του αριθμού των εισακτέων σε κάθε σχολή ξεχωριστά. Υπάρχει δε περίπτωση να μην ακολουθηθεί η φθίνουσα διάταξη των προηγούμενων ετών. Για το λόγο αυτό τα όρια είναι περισσότερο επισφαλή από τις άλλες σχολές που δίνονται. Το κοινό διάστημα εκτίμησης στην Ιατρική Λάρισας και Ηρακλείου είναι αποτέλεσμα της ανακατανομής των εισακτέων (δεν σημαίνει όμως απαραίτητα και κοινή βάση).

2. Οι σχολές που πέρσι είχαν βάσεις από 16000- 18000 μόρια αναμένεται να σημειώσουν ανάλογες μειώσεις μερικών δεκάδων μορίων (εκτός ειδικών περιπτώσεων κοινών τμημάτων με άλλα πεδία) που θα εξαρτηθούν από τη διαφοραά του αριθμουύ των εισακτέων σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό.

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στα παιδαγωγικά τμήματα και γενικότερα στα τμήματα επιστημών της αγωγής αναμένεται να παρατηρηθούν «ισχυρές ανοδικές τάσεις» που κυρίως οφείλονται στον υπερδιπλασιασμό της ζήτησης.

Στα περιφερειακά τμήματα που είχαν βάση εισαγωγής <10000 ενδεχόμενα θα παρατηρηθεί αύξηση που  θα σημειώσει ιστορικό ρεκόρ ανόδου (ιστορικά υψηλότερης ανόδου) για τα τμήματα αυτά πάνω από 1100 μόρια.

Δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η άνοδος αυτή αφού δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία με την περσινή χρονιά.

5ο Επιστημονικό Πεδίο

Οι σχολές του πεδίου αυτού οι οποίες πέρσι είχαν βάσεις που κυμαίνονταν πάνω από 13000 μόρια αναμένεται να σημειώσουν πτώση ρεκόρ για τις αντίστοιχες σχολές.

Η πτώση δεν μπορεί να υπολογιστεί εύκολα αφού παρατηρείται διαφοροποίηση (μεταβλητότητα) στις σχολές και στις περιοχές.

Ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι θα αρχίσει από 400 μόρια και θα ξεπεράσει τα 1000 μόρια σε αρκετές σχολές «μεσαίας βαθμολογικής βάσης».

Οι σχολές που έχουν ειδικό μάθημα Αγγλικά (Ναυτιλιακές σχολές) ενδεχομένως να μην υποχωρήσουν λόγω των καλών επιδόσεων σε αυτό.

Πηγή

 

Leave a Reply