Εκτιμήσεις Βάσεων 2017 από τον Χρήστο Πάτση

85402-62827c4c-bdc0-4d92-b5e2-1b1de625aa42

1ο πεδίο – Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τελικές Εκτιμήσεις

Παρατηρείται γενική άνοδος στις βάσεις που θα αρχίζει από τα 20 μόρια και θα φτάσει ακόμα και τα 1000-1200 μόρια. Η θεωρητική για ακόμη μια φορά πλήττεται από την χείριστη αναλογία υποψηφίων και προσφερόμενων θέσεων. Το μόνο που συγκρατεί την πολύ μεγάλη άνοδο ειδικά στα χαμηλότερα βαθμολογικά στρώματα είναι οι Παιδαγωγικές Σχολές καθώς και η μικρή αύξηση των προσφερόμενων θέσεων από την προσθήκη των θέσεων που άνηκαν πέρσυ στο “παλαιό σύστημα”.
Τέλος, παρατίθενται οι κλιμακώσεις μορίων των ετών 2016 & 2017 καθώς και την στήλη των απόλυτων αθροιστικών συχνοτήτων.

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 2017 2016
19,5 20 2 2 6 6
19 19,5 87 89 68 74
18,5 19 322 411 303 377
18 18,5 608 1.019 617 994
17,5 18 965 1.984 792 1.786
17 17,5 1.030 3.014 903 2.689
16,5 17 1.102 4.116 935 3.624
16 16,5 1.091 5.207 938 4.562
15,5 16 1.148 6.355 942 5.504
15 15,5 1.124 7.479 900 6.404
14,5 15 1.096 8.575 924 7.328
14 14,5 1.144 9.719 971 8.299
13,5 14 1.124 10.843 946 9.245
13 13,5 1.126 11.969 938 10.183
12,5 13 1.042 13.011 946 11.129
12 12,5 1.062 14.073 938 12.067
11,5 12 1.081 15.154 943 13.010
11 11,5 963 16.117 927 13.937
10,5 11 997 17.114 833 14.770
10 10,5 908 18.022 876 15.646
9 10 1.718 19.740 1.690 17.336
8 9 1.526 21.266 1.550 18.886
7 8 1.296 22.562 1.387 20.273
0 7 4.940 27.502 5.322 25.595
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
– Νομικής (Αθήνα) : 18.200-18.280 (18.240)
– Νομικής (Θεσσαλονίκη) : 17.920-18.020 (17.970)
– Ψυχολογίας (Αθήνα – ΕΚΠΑ) : 17.740-17.840 (17.790)
– Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) : 17.560-17.660 (17.610)
– Νομικής (Κομοτηνή) : 17.430-17.530 (17.480)
– Ψυχολογίας (Αθήνα – ΠΑΝΤΕΙΟ) : 17.430-17.530 (17.480)
– Ψυχολογίας (Κρήτη) : 17.180-17.300 (17.240)
– Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) : 16.540-16.660 (16.600)
– Φιλολογίας (Αθήνα) : 16.520-16.640 (16.580)
– Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) : 16.520-16.640 (16.580)
– Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) : 16.400-16.540 (16.470)
– Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα) : 16.200-16.340 (16.270)
– Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) : 16.080-16.220 (16.150)
– Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Αθήνα): 15.890-16.030 (15.960)
Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα) : 15.800-15.960 (15.880)
– Κοινωνιολογίας (Αθήνα) : 15.680-15.840 (15.760)
– Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) : 15.650-15.810 (15.730)
– Φιλολογίας (Πάτρα) : 15.480-16.640 (15.560)
– Φιλολογίας (Ιωαννίνων) : 15.230-15.390 (15.310)
– Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) : 15.160-15.320 (15.240)
– Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα): 14.930-15.090 (15.010)
– Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος): 14.680-14.860 (14.770)
Φιλολογίας (Ρέθυμνο): 14.590-14.770 (14.680)
– Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Ιωάννινα): 14.500-14.680 (14.590)
– Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος): 14.480-14.660 (14.570)
– Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) : 14.300-14.500 (14.400)
– Φιλολογίας (Καλαμάτα) : 14.140-14.340 (14.240)

2ο πεδίο – Τελικές Εκτιμήσεις Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Το 2ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο μετά το 5ο επιστημονικό πεδίο, παρουσιάζει πτώση σε όλα τα τμήματα των βαθμολογικών υποκλιμάκων πάνω από 12.500 μόρια, η οποία φτάνει έως και τα 500 μόρια. Αλλά, για όλα σχεδόν τα υπόλοιπα τμήματα, διακρίνεται αύξηση των βάσεων τους, η οποία πολλαπλασιάζεται ανά βαθμολογική υποκλίμακα των 1.000 μορίων και αναμένεται να υπερβεί τα 3000 μόρια.
Αξίζει, όμως, να αναφερθώ στις παραμέτρους που δεν είναι καθόλου εύκολο (έως ακατόρθωτο) να ποσοτικοποιηθούν και περιλαμβάνονται στο εύρος της εκτίμησης.
-> Διπλασιασμός της ενδεχόμενης διαρροής από το 3ο επιστημονικό πεδίο
-> Το 3ο πεδίο “ρούφηξε” σχεδόν εξ’ολοκλήρου τα τμήματα 5 τμήματα Χημείας από το 2ο πεδίο (653 θέσεις), με αυτές τις θέσεις να καλύπτονται δηλαδή κυρίως από υποψηφίους του 3ου πεδίου [ειδικά στα επαρχιακά τμήματα]
-> Το 2ο πεδίο “ρούφηξε” θέσεις από τα τμήματα Πληροφορικής που πέρσυ άνηκαν μόνο στο 5ο πεδίο, κάτι που εξισσοροπεί λίγο την προαναφερόμενη απώλεια θέσεων.
-> Και πιο βασικό και αγνώστου μεγέθους επιρροής στις βάσεις η ” Κανονικοποίηση της ζήτησης ” αφού τα παιδιά έκαναν το μηχανογραφικό τους δελτίο με δεδομένες τις περσινές βάσεις και τις μόνες του νέου συστήματος, κάτι που θα προκαλέσει πάρα πολλές ανακατατάξεις, κοινώς, παράλληλες και αντιδιαμετρικές μεταβολές ζήτησης στα διάφορα τμήματα του πεδίου.
Όλα αυτά μας ωθούν στο συμπέρασμα ότι από του χρόνου θα αρχίσουμε σαν εκτιμητές να πατάμε σε σταθερές βάσεις χωρίς να γεφυρώνουμε με εικασίες και υποθέσεις τόσα κενά, το οποίο κάνουμε (επιτυχημένα η αποτυχημένα, θα δείξει) φέτος, όπως και την περσινή χρονιά.
Παραθέτω, όπως κάθε φορά, τις κλιμακώσεις μορίων μαζί με τις στήλες των αθροιστικών απόλυτων συχνοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν όλους εσάς να καταλάβετε την φετινή αξία των περσινών μορίων συγκρίνοντας τις αθροιστικές στήλες. Οι τελικές εκτιμήσεις, επηρεάζονται από τη μεταβολή επιδόσεων, το μέγεθος επιρροής των προαναφερόμενων παραμέτρων, καθώς και από τη μεταβολή των προσφερόμενων θέσεων σε κάθε τμήμα. Τέλος, επισημαίνω ότι επειδή τα τμήματα είναι πάρα πολλά και κάνω εξατομικευμένες μελέτες για κάθε τμήμα, μου παίρνει πολύ χρόνο. Συνεπώς, έπειτα από την παράθεση των κλιμακώσεων, θα σας παραθέσω ενδεικτικές εκτιμήσεις 36 τμημάτων του εν λόγω πεδίου. Εκτιμήσεις για τα όποια κοινά τμήματα τόσο με το 3ο όσο και με το 5ο πεδίο, θα ανέβουν με επόμενη ανάρτηση.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΩΝ ΜΟΡΙΩΝ 2016 & 2017 – 2ο πεδίο

ΑΠΟ  ΜΕΧΡΙ 2017 2016
19,5 20 13 13 17 17
19 19,5 146 159 188 205
18,5 19 324 483 426 631
18 18,5 491 974 661 1292
17,5 18 620 1594 800 2092
17 17,5 711 2305 876 2968
16,5 17 792 3097 871 3839
16 16,5 831 3928 924 4763
15,5 16 883 4811 956 5719
15 15,5 846 5657 884 6603
14,5 15 836 6493 823 7426
14 14,5 877 7370 759 8185
13,5 14 890 8260 791 8976
13 13,5 994 9254 748 9724
12,5 13 1086 10340 871 10595
12 12,5 1172 11512 817 11412
11,5 12 1079 12591 751 12163
11 11,5 1004 13595 698 12861
10,5 11 974 14569 682 13543
10 10,5 829 15398 609 14152
9 10 1640 17038 1161 15313
8 9 1418 18456 1024 16337
7 8 1197 19653 906 17243
0 7 3409 23062 3022 20265

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – 2ο πεδίο 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 18.450-18.550  (18.500)
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 18.270-18.370
(18.320)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ 17.870-17.990
(17.930)
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 17.810-17.930
(17.870)
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 17.790-17.910
(17.850)
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ 17.550-17.690
(17.620)
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 17.270-17.430
(17.350)
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν.Πατρών 16.990-17.150
(17.070)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Παν.Πατρών 16.670-16.850
(16.760)
Χημικών Μηχανικών Παν.Πατρών 16.670-16.850
(16.760)
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 16.650-16.830
(16.740)
Μηχανολόγων Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας 16.560-16.740
(16.650)
Φυσικής ΕΚΠΑ 16.190-16.410
(16.300)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Παν.Θεσσαλίας 16.070-16.290
(16.180)
Μαθηματικών ΕΚΠΑ 15.630-15.870
(15.750)
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ 15.580-18.820
(15.700)
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ 15.550-15.790
(15.670)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΠΘ 15.430-15.670
(15.550)
Φυσικής ΑΠΘ 15.420-15.680
(15.550)
Μαθηματικών ΑΠΘ 15.300-15.560
(15.430)
Μηχανολόγων Μηχανικών Παν.Δυτικής Μακεδονίας 15.290-15.550
(15.420)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολ.Κρήτης 15.150-15.410
(15.280)
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ 14.770-15.030
(14.900)
Πολιτικών Μηχανικών Παν. Πατρών 14.620-14.880
(14.750)
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & ΗΥ Πατρών 14.620-14.880
(14.750)
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ 14.470-14.730
(14.600)
Φυσικής Παν.Πατρών 14.310-14.590
(14.450)
Φυσικής Παν.Κρήτης 13.860-14.140
(14.000)
Φυσικής Παν. Ιωαννίνων 13.760-14.040
(13.900)
Μαθηματικών Παν.Πατρών 13.510-13.790
(13.650)
Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ 13.410-13.690
(13.550)
Μαθηματικών Παν.Ιωαννίνων 13.340-13.620
(13.480)
Μαθηματικών Παν. Κρήτης 13.100-13.400
(13.250)
Γεωλογίας ΑΠΘ 12.780-13.080
(12.930)
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν.Κρήτης 12.500-12.800
(12.650)
Μαθηματικών Παν. Αιγαίου                                                             12.200-12.500 (12.350)

Επιπροσθέτως,

  • Στα τμήματα τα οποία είναι στη βαθμολογική κλίμακα 11.000-12.000 θα σημειωθεί μέση άνοδος 200-400 μορίων
  • Στα τμήματα τα οποία είναι στη βαθμολογική κλίμακα 10.000-11.000 θα σημειωθεί μέση άνοδος 500-700 μορίων
  • Τέλος, στα τμήματα κάτω από τη βάση θα σημειωθεί άνοδος πάνω από 1000 μόρια, η οποία όσο “κατεβαίνουμε” βαθμολογικά προς τα κάτω αυξάνεται με πολύ υψηλό ρυθμό. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα που βρισκόντουσαν στο ύψος των 6.500 μορίων θα παρουσιάσουν άνοδο ίσως και 2.000 μόρια και το 2ο πεδίο αναμένεται να “κλείσει” περίπου στα 5.000-5.500 μόρια, δηλαδή άνοδος έως και 3.500-4.000 μόρια.

3ο πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής, Τμήματα Ιατρικής

Τελικές Εκτιμήσεις

– Ιατρικής  (Αθήνα) 19.085-19.125 (19.105)
– Ιατρικής (Θεσσαλονίκη): 18.995-19.035 (19.015)
– Ιατρικής (Πάτρα): 18.885-18.945 (18.915)
– Ιατρικής (Ιωάννινα): 18.775-18.835 (18.805)
– Ιατρικής (Λάρισα): 18.760-18.820 (18.790)
– Ιατρικής (Ηράκλειο): 18.730-18.790 (18.760)
– Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη): 18.680-18.730 (18.705)
– Οδοντιατρικής (Αθήνα): 18.605-18.665 (18.635)
– Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη): 18.595-18.655 (18.625)
– Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη): 18.490-18.550 (18.520)
– Φαρμακευτικής (Αθήνα): 18.470-18.530 (18.500)
– Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη): 18.345-18.425 (18.385)
– Φαρμακευτικής (Πάτρα): 18.290-18.360 (18.325)
– Βιολογίας (Αθήνα): 18.270-18.350 (18.310)
– Βιολογίας (Θεσσαλονίκη): 18.170-18.250 (18.210)
– Κτηνιατρικής (Καρδίτσα): 18.110-18.190 (18.150)
– Βιολογίας (Πάτρα): 18.020-18.100 (18.060)
– Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα): 18.000-18.080 (18.040)
– Βιολογίας (Κρήτη): 17.960-18.060 (18.010)
– Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη): 17.885-17.985 (17.935)
– Χημείας (Αθήνα): 17.850-17.950 (17.900)
– Χημείας (Θεσσαλονίκη): 17.700-17.800 (17.750)
– Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα): 17.640-17.760 (17.700)
– Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα): 17.560-17.680 (17.620)
– Βιοτεχνολογίας (Αθήνα): 17.510-17.650 (17.580)
– Νοσηλευτικής (Αθήνα): 17.410-17.550 (17.480)
– Χημείας (Πάτρα): 17.380-17.520 (17.450)
– Χημείας (Ιωάννινα): 17.250-17.390 (17.320)
– Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Αθήνα):  17.190-17.350 (17.270)
– Χημείας (Κρήτη): 17.190-17.350 (17.270)
– Φυσικοθεραπείας (ΤΕΙ Αθήνας): 17.160-17.300 (17.230)
– Φυσικοθεραπείας (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης): 17.050-17.210 (17.130)
– Γεωπονίας (Θεσσαλονίκης):  16.790-16.950 (16.870)
– Εργοθεραπείας (ΤΕΙ Αθήνας): 16.650-16.810 (16.730)
– Νοσηλευτικής (Σπάρτη): 16.420-16.580 (16.500)
– Φυσικοθεραπείας (ΤΕΙ Λαμίας): 16.200-16.360 (16.280)
– Διατροφολογίας & Διαιτολογίας (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης): 16.200-16.360 (16.280)
– Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα): 16.050-16.210 (16.130)
– Φυσικοθεραπείας (ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας – Αίγιο): 15.770-15.930 (15.850)
– Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ Αθήνας): 15.770-15.930 (15.850)
– Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική (Λαμία): 15.770-15.930 (15.850)
– Μαιευτικής (ΤΕΙ Αθήνας): 15.720-15.880 (15.800)
– Λογοθεραπείας (ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας – Πάτρα): 15.450-15.610 (15.530)
– Ιατρικών Εργαστηρίων (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης): 15.380-15.540 (15.460)
– Λογοθεραπείας (ΤΕΙ Ηπείρου – Ιωάννινα): 15.270-15.430 (15.350)
– Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτ. Περιβάλλοντος (Βόλος): 15.140-15.300 (15.210)
– Λογοθεραπείας (ΤΕΙ Πελοποννήσου – Καλαμάτα): 15.130-15.290 (15.200)
– Οδοντικής Τεχνολογίας (ΤΕΙ Αθήνας): 14.970-15.130 (15.050)
– Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα): 14.920-15.080 (15.000)
– Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργιών (Αθήνα): 14.920-15.080 (14.960)
– Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) 14.830-14.990 (14.870)
– Ραδιολογίας & Ακτινολογίας (ΤΕΙ Αθήνας): 14.620-14.820 (14.720)
– Μαιευτικής (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης): 14.510-14.710 (14.610)
– Νοσηλευτικής (ΤΕΙ Αθήνας): 14.400-14.600 (14.500)

4ο Επιστημονικό Πεδίο : Επιστήμες της Εκπαίδευσης  ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΣ
Το πεδίο των “Παιδαγωγικών Σχολών”, του οποίου πέρσυ τα μισά τμήματα βρέθηκαν κάτω από τη βάση. Τμήματα τα οποία φέτος θα αποτελέσουν δέλεαρ & θα θεωρηθούν “μαξιλάρι” για τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων, οι οποίοι επισημαίνω ότι είναι 72,39% περισσότεροι από πέρσυ (16767 από 9726). Αυτή η αύξηση προήλθε από την θεωρητική κατεύθυνση κυρίως, όπως αναμενόταν, όπου παρατηρείται σχεδόν διπλασιασμός των υποψηφίων για το πεδίο αυτό. Ειδικά φέτος, που το 1ο πεδίο θα “κλείσει” περίπου στα 11.500-12.000 μόρια, θα αποτελέσει μονόδρομος για τους περισσότερους των ανθρωπιστικών επιστημών. Σε συνδυασμό με τα πολύ εύκολα θέματα των Μαθηματικών Γ.Π και την πολύ μεγάλη αύξηση των υποψηφίων για το εν λόγω πεδίο, ωθούν τις βάσεις των Παιδαγωγικών Σχολών σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρσυ. Άνοδος η οποία θα ξεκινάει από τα 500 μόρια και θα απογειωθεί μέχρι τα 2.400 μόρια.
Οφείλω να επαναλάβω ότι αυτή η χρονιά είναι μεταβατική και θα υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις και αντιδιαμετρικές μεταβολές ζήτησης σε όλα τα πεδία, έχοντας ως δεδομένη την περσινή χρονιά.
Κρατώντας σταθερές τις αναλογίες ζήτησης (οι οποίες ήταν πολύ χαμηλού βαθμού) και συνυπολογίζοντας τις όποιες μεταβολές των προσφερόμενων θέσεων, έχουμε τις παρακάτω βάσεις:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.250
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.450
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) 14.350
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 14.200
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 13.500
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 13.350
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 13.100
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.700
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 12.400
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) 12.000
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 11.950
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 11.900
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) 11.800
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 11.700
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) 11.600
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 11.300
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.300
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 11.200
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 11.000
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 10.950
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10.800
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 10.750

Το στατιστικό σφάλμα είναι + – 1% του κέντρου εκτίμησης εκτός από τις χαμηλόβαθμες που είναι + – 1,5%

5ο πεδίο – Τελικές Εκτιμήσεις (χωρίς κοινά τμήματα)

 

Οι τελικές εκτιμήσεις των τμημάτων του 5ου πεδίου, χωρίς τα τμήματα Πληροφορικής, Στατιστικής, Δημόσιας Διοίκησης, Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Διεθνών & Ευρωπαικών Σπουδών, διότι είναι κοινά με άλλα πεδία, οπότε πρέπει να σκιαγραφηθεί και εκεί το περιβάλλον για να έχουμε ακριβείς εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις για τα εν λόγω τμήματα θα γίνουν μετά την ανάρτηση και των εκτιμήσεων για το 2ο επιστημονικό πεδίο – Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών.
Να υπενθυμίσω ότι οι εκτιμήσεις γίνονται ceteris paribus, δηλαδή κρατάμε τη ζήτηση ίση με πέρσυ. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες μετατοπίσεις ζήτησης (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω) είναι ικανές να επηρεάσουν σφόδρα την κίνηση των βάσεων. Γι’αυτό στις εκτιμήσεις, δεν πρέπει να δίνεται ένα νούμερο αλλά ένα εύρος, με συγκεκριμένο βαρυτικό κέντρο, τόσο για να καλύψει αυτό το “σφάλμα” της εικασίας ότι όλοι οι παράγοντες εκτός της επίδοσης των μαθητών παραμένουν σταθεροί.
Οι εκτιμήσεις μετά την κλιμάκωση των μορίων, δεν διαφέρουν πολύ από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ήμουν ο μόνος που περίμενε μεγάλη πτώση σε όλα τα βαθμολογικά επίπεδα, που θα ξεκινάει από 650 μόρια και θα “απογειώνεται” μέχρι και τα 1200 μόρια.
Σας παραθέτω παρακάτω την φετινή κλιμάκωση μορίων των υποψηφίων στο εξής επιστημονικό πεδίο εν σχέσει με την περσινή, προσθέτοντας και στις 2 χρονιές μια αθροιστική στήλη, η οποία είναι καθοριστική για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 5ο επ.πεδίο
(οι βαθμολογίες είναι σε χιλιάδες μόρια)
ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ 2017 2016
19,5 20 0 0 0 0
19 19,5 9 9 17 17
18,5 19 33 42 61 78
18 18,5 73 115 146 224
17,5 18 123 238 214 438
17 17,5 191 429 369 807
16,5 17 247 676 442 1249
16 16,5 415 1091 523 1772
15,5 16 451 1542 617 2389
15 15,5 523 2065 775 3164
14,5 15 572 2637 824 3988
14 14,5 717 3354 916 4904
13,5 14 705 4059 963 5867
13 13,5 789 4848 970 6837
12,5 13 837 5685 921 7758
12 12,5 880 6565 872 8630
11,5 12 935 7500 780 9410
11 11,5 842 8342 790 10200
10,5 11 852 9194 749 10949
10 10,5 860 10054 739 11688
9 10 1624 11678 1411 13099
8 9 1497 13175 1287 14386
7 8 1477 14652 1217 15603
0 7 5647 20299 4874 20477

Παρατηρούμε ότι :

Mέχρι την βαθμολογική κλίμακα του 12, σε κάθε βαθμολογική κλίμακα, έχουμε μείωση των υποψηφίων και αρκετά μεγάλη κάτι που σημαίνει οριζόντια και κάθετη πτώση των βάσεων.
Πιο συγκεκριμένα, η αξία των περσινών 17500 μορίων είναι φέτος 17000 μόρια και η αξία των περσινών 14000 μορίων είναι 13000 φετινά μόρια. Τα παραπάνω στοιχεία μας οδηγούν ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη πτώση σε όλα τα τμήματα ανεξαρτήτως βαθμολογικών στρωμάτων, με μέση μείωση κοντά στα 1000 μόρια, όπως εξάλλου είχα αναφέρει και στη προηγούμενη μου ανάρτηση.
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 5ου επ. πεδίου
(δίχως τα κοινά τμήματα με άλλα επιστημονικά πεδία)
– Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας ΟΠΑ: 16.270-16.470 (16.370)
– Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ: 16.070-16.270 (16.170)
– Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ: 15.250-15.450 (15.350)
– Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχεριήσεων ΟΠΑ: 14.900-15.100 (15.000)
– Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ: 14.850-15.050 (14.950)
– Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής ΠΑ.ΠΕΙ: 14.550-14.750 (14.650)
– Οικονομικών Επιστημών ΠΑ.ΜΑΚ: 13.980-14.180 (14.080)
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΠΕΙ: 13.480-13.680 (13.580)
– Οικονομικών Επιστημών ΠΑΠΕΙ: 13.460-13.660 (13.560)
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας ΟΠΑ: 13.380-13.580 (13.480)
– Διεθνών & Ευρωπαϊκών, Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ: 13.160-13.360 (13.260)
– Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑ.ΜΑΚ: 13.040-13.240 (13.140)
– Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ: 12.970-13.170 (13.070)
– Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ: 12.850-13.050 (12.950)
– Οικονομικών Επιστημών Πάτρας: 11.980-12.180 (12.080)
– Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας: 11.950-12.150 (12.050)
– Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου: 11.940-12.140 (12.040)
– Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων: 11.510-11.710 (11.610)
– Οικονομικών Επιστημών Κρήτης: 11.180-11.380 (11.280)
– Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας: 11.050-11.250 (11.150)
– Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίου: 10.900-11.100 (11.000)
– Οικονομικών Επιστημών Τρίπολης: 10.760-11.000 (10.880)
– Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χαροκόπειο: 10.500-10.800 (10.650)
– Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίου: 10.170-10.470 (10.320)
– Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτης: 9.170-9.470 (9.320)

Πηγή

 

Leave a Reply