Εκτιμήσεις τάσεων στις βάσεις των ΓΕΛ (90%) από τον Ιωάννη Καραγιάννη!

Σε αναμονή των στατιστικών στοιχείων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στην κλιμάκωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και στην κατανομή των συνολικών μορίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού (όπως είχαν δοθεί και πέρσι) δεν θα εκτιμήσουμε αριθμητικά τις βάσεις, αλλά θα δώσουμε την «τάση» που αναμένεται να ακολουθήσουν, σε σχέση με πέρσι.

Τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι:

1ο) Ο απόλυτος αριθμός (όχι το % ποσοστό) των υποψηφίων που εντάσσεται σε κάθε βαθμολογική κλίμακα.

2ο) Η σύγκριση του παραπάνω αριθμού με τον αντίστοιχο περσινό (εδώ η σύγκριση είναι απόλυτη αφού τα στατιστικά αναφέρονται στην ίδια βαθμολογική κλίμακα της 1 μονάδας).

3ο) Ο αριθμός των εισακτέων του 2017 κατά σχολή/τμήμα και η αυξομείωσή του σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό (σε απόλυτο αριθμό υποψηφίων).

4ο ) Η ζήτηση των σχολών (μηχανογραφικά), ως προς τα οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν και κατά πόσο υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με πέρσι.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:

Τα αρχαία στην πραγματικότητα «ουδετεροποιούν» το τοπίο (αφού μόνο 36 περισσότεροι υποψήφιοι βρίσκονται στην κλίμακα 18-20). Οι αισθητά καλύτερες βαθμολογίες στα Λατινικά και στην Ιστορία (2ο μάθημα βαρύτητας) στην κλίμακα 18-20 αναμένεται να ασκήσουν «ανοδικές πιέσεις» στα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου. Αναλογικά θα ασκηθεί και «ανοδική πίεση» στα υπόλοιπα τμήματα του πεδίου.

Η αριθμητική αποτύπωση της «ανοδικής πίεσης»  είναι και συνάρτηση του αριθμού των εισακτέων ο οποίος έχει αυξηθεί σε σχολές του πεδίου αυτού οπότε και αναμένεται να ανακοπεί μερικώς η «ανοδική τάση». Η ανοδικές τάσεις αναμένεται να έχουν αύξουσα διάταξη όσο προχωράμε σε σχολές που εδρεύουν  στα αστικά κέντρα.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:

Οι επιδόσεις στα μαθηματικά (στην κλίμακα 17-20) ασκούν «καθοδικές πιέσεις» στα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου. Ωστόσο δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο δείχνουν οι απόλυτοι αριθμοί αφού, σε σχέση με πέρσι, οι διαφορές και στις άλλες βαθμολογικές κλίμακες είναι συγκρατημένες. «Καθοδικές πιέσεις» προκαλούνται και από τις επιδόσεις στην Χημεία (στην κλίμακα 17-20) έστω και χωρίς να είναι μάθημα βαρύτητας. Οι επιδόσεις στην Φυσική έχουν «ουδέτερη επιρροή» όπως περίπου και οι επιδόσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα. Επομένως αναμένουμε συγκρατημένες «καθοδικές πιέσεις» των βάσεων στα υψηλόβαθμα τμήματα και αναλογικά μεγαλύτερη και στα άλλα τμήματα του πεδίου (σε ορισμένες περιπτώσεις 300-400 μόρια).

Σημείωση: Στα τμήματα Χημείας και Γεωπονίας επειδή φέτος δηλώνονται και από υποψήφιους του 3ου Επιστημονικού Πεδίου δεν θα είναι εύκολο να εισαχθούν πολλοί υποψήφιοι του πεδίου αυτού. Στα εν λόγω τμήματα αναμένεται «ισχυρή ανοδική πίεση» των βάσεων.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:
Οι επιδόσεις στη Βιολογία (στην κλίμακα 18-20) ασκούν ελαφρές «καθοδικές πιέσεις» στα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου μόνο στις αστικές περιοχές (Αθήνα ίσως και Θεσσαλονίκη). Έντονες «καθοδικές πιέσεις» προκαλούνται και από τις επιδόσεις στην Χημεία (στην κλίμακα 18-20) ως το 2ο μάθημα βαρύτητας. Οι επιδόσεις στην Φυσική και στη Νεοελληνική Γλώσσα έχουν «μικρή ανοδική επιρροή». Ο αριθμός των εισακτέων που λαμβάνεται υπόψη είναι αυτός που αντιστοιχεί στο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. 6ξ(στην κατηγορία 90%) και έχουμε μία περιορισμένη μικρή «ανοδική πίεση». Επομένως συμπερασματικά αναμένουμε συγκρατημένες «καθοδικές πιέσεις» των βάσεων στα υψηλά τμήματα, με μεγάλη πιθανότητα η τάση της καθόδου να είναι μεγαλύτερη όσο πάμε προς την επαρχία.

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στα παιδαγωγικά τμήματα και γενικότερα στα τμήματα επιστημών της αγωγής αναμένεται να παρατηρηθούν «ισχυρές ανοδικές τάσεις» που κυρίως οφείλονται στον υπερδιπλασιασμό της ζήτησης.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:

Η μεταβολή στις επιδόσεις στα μαθηματικά είναι μικρή (σε σχέση με πέρσι) και επομένως δεν θα έχουμε ιδιαίτερη μεταβολή στην τάση των βάσεων λόγω αυτού του γεγονότος μεμονωμένα. Η ισχυρή μείωση των υποψηφίων με επιδόσεις στην κλίμακα 17-20 στο ΑΟΘ αναμένεται να ασκήσει «ισχυρές καθοδικές τάσεις» στις υψηλόβαθμες σχολές του πεδίου και αναλογικά στα τμήματα με χαμηλότερες βάσεις. Οι επιδόσεις στην Νεοελληνική γλώσσα αναμένεται να έχουν «ουδέτερη επιρροή».

Γιάννης Καραγιάννης  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου

Πηγή

 

Leave a Reply