ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 4640 θέσεις για προπτυχιακές σπουδές

Πάτρα: Ορκίστηκαν οι φοιτητές του ΕΑΠ – Δείτε φωτογραφίες από την τελετή

Με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Φρόσω Κιάου, ύστερα από εισήγηση της διοίκησης του ΕΑΠ,  καθορίστηκε ο αριθμός των παρεχομένων θέσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 4640 για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Επίσης καθορίστηκε καθ’ υπέρβαση ο αριθμός  εισακτέων σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχομέ νων θέσεων και συγκεκριμένα 232 θέσεις στα προπτυ−χιακά προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις δια− τάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ́).

Κάθε χρόνο- και ανάλογα αναμένεται και φέτος- οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 1η Νοεμβρίου έως την 10η Δεκεμβρίου 2014.

Η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών στις δαπάνες σπουδών ανέρχεται στα 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία μπορούν να καταβληθούν είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού είτε με χρέωση πιστωτικής κάρτας (εφάπαξ ή σε δύο έως πέντε άτοκες δόσεις).

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα παροχής υποτροφιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Κανονισμό. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 To πτυχίο στο ΕΑΠ είναι αναγνωρισμένο;

Το ΕΑΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 1992, είναι Δημόσιο Πανεπιστήμιο, απολύτως ισότιμο με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, και παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα εχέγγυα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα δικαιώματα που απορρέουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο της χώρας. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97(όπως τροποποιήθηκε από το άρθ.14 του Ν.2817/2000, από το άρθ.3 του Ν.3027/2002, από το άρθ.13 του Ν.3260/2004, από το άρθ.19 του Ν.3577/2007 και από το άρθ. 36 του Ν.4115/2013).

Πόσες θεματικές ενότητες μπορώ να παρακολουθήσω ανά έτος σε ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα αντίστοιχα και σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να το ολοκληρώσω;

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν/παρακολουθήσουν τρεις (3) Θ.Ε στα προπτυχιακά και δύο ή τρεις (3) Θ.Ε στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Π.Σ), ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις των Σχολών, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διαδικασία εγγραφής σε κάποια Θ.Ε προπτυχιακού ή και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πρέπει να εξαντλούνται οι Θ.Ε του προηγούμενου έτους και κατόπιν να ξεκινά η εγγραφή σε Θ.Ε του επόμενου έτους.Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που έχουν ελάχιστη διάρκεια φοίτησης τρία (3) χρόνια και άλλα στα οποία υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης στα δύο (2) έτη. Αυτά είναι τα ακόλουθα με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες τους: ΠΛΣ, ΔΙΠ, ΜΣΜ: 1Ο έτος 2 ΘΕ (Χ 30 ECTS), 2ο έτος 2 ΘΕ και ΜΔΕ (Χ 20 ECTS). Αντιστοιχεί σε 60 ECTS στο 1ο έτος και 60 ECTS στο 2ο (σύνολο 120) και ΜΒΑ, ΠΣΠ, ΠΣΕ, ΔΙΑ, ΔΧΤ, ΣΜΑ, ΠΣΦ, ΚΠΠ, ΚΦΕ: 1ο έτος 3 ΘΕ (Χ 20 ECTS), 2ο έτος 1 ΘΕ (Χ 20 ECTS) & ΜΔΕ (Χ 40 ECTS). Αντιστοιχεί σε 60 ECTS στο 1ο έτος και 60 ECTS στο 2ο (σύνολο 120).

Πότε γίνεται η αποστολή του διδακτικού υλικού; Σε περίπτωση καθυστέρησης υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Η αποστολή του διδακτικού υλικού γίνεται από τη Μονάδα Διακίνησης Υλικού σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση αποστολών -την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου περίπου- παίρνουν το υλικό τους οι φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών, που εισάγονται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο μετά από τη δημόσια κλήρωση. Η δεύτερη φάση των αποστολών γίνεται την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου περίπου και αφορά σε φοιτητές προηγούμενων ετών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών. Οι φοιτητές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και πιο συγκεκριμένα τους συνδέσμους: Ανακοινώσεις > Προς τους φοιτητές του ΕΑΠ > Αποστολή διδακτικού υλικού, όπου μπορούν να δουν ποιες αποστολές ανά Πρόγραμμα Σπουδών και Θεματική Ενότητα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια πληκτρολογώντας το όνομά τους μπορούν να αντλήσουν στοιχεία που αφορούν στην αποστολή του διδακτικού υλικού τους (ημερομηνία αποστολής και αριθμό κατάθεσης του δέματος ή των δεμάτων). Ανεξάρτητα αν έχουν λάβει το ειδοποιητήριο ή όχι- και, εφόσον διαπιστώσουν ότι η παράδοση του υλικού τους έχει καθυστερήσει, μπορούν να επισκεφθούν την Υπηρεσία Δεμάτων του Ταχυδρομικού Καταστήματος, από όπου εξυπηρετούνται και να αναζητήσουν το δέμα ή τα δέματά τους. Το Ταχυδρομείο υποχρεούται να κρατήσει τα δέματα για ένα (1) μήνα. Αν σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθεί το δέμα, επιστρέφεται στη Μονάδα Διακίνησης Υλικού με το χαρακτηρισμό «Αζήτητο». Θα πρέπει τότε να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Διακίνησης Υλικού αποστέλλοντας e-mail (tdy@eap.gr) ή φαξ (2610 367721), προκειμένου να γίνει εκ νέου αποστολή του δέματος.

To χρονοδιάγραμμα μελέτης πρέπει να τηρηθεί πιστά και πόσες ώρες μελέτης ανά εβδομάδα απαιτούνται για να μπορέσω να ανταποκριθώ σε κάθε Θ.Ε;

Το χρονοδιάγραμμα μελέτης κατανέμει την ύλη της Θ.Ε. που πρέπει να μελετήσετε ανά εβδομάδα και συνιστάται να το τηρείτε όσο το δυνατόν πιο πιστά για την αποτελεσματικότερη οργάνωση του χρόνου και της μελέτης σας.Έχει υπολογιστεί ότι για κάθε Θ.Ε απαιτείται μελέτη περίπου 10 ωρών εβδομαδιαίως. Πρέπει, επομένως, να σταθμίσετε πολύ προσεκτικά το διαθέσιμο χρόνο σας για μελέτη και να επιλέξετε τον κατάλληλο αριθμό Θ.Ε προκειμένου να ανταποκριθείτε σωστά σε αυτές.

Εάν έχω συγκεντρώσει τον απαιτούμενο βαθμό από τις γραπτές εργασίες και δεν καταφέρω να επιτύχω στις εξετάσεις τι συμβαίνει; Μπορώ να τις κατοχυρώσω για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά;

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10. Ο φοιτητής μπορεί να μην εκπονήσει μία μόνο εργασία. Εάν δεν εκπονήσει δύο (2), δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Επίσης, εάν δεν συγκεντρώσει συνολικό βαθμό που είναι τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος των δυνητικών άριστα του μέγιστου αριθμού Γ.Ε. που μπορούν να υποβληθούν, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν συγκεντρώσει τον ανωτέρω συνολικό βαθμό στις εργασίες του ή/και δεν έχει εκπονήσει τον απαιτούμενο από τα ανωτέρω προβλεπόμενο αριθμό εργασιών, δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. τον επόμενο χρόνο, έχοντας όμως τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των γραπτών εργασιών συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 30%. Ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών ενεργοποιείται, μόνον εάν επιτύχετε στις τελικές εξετάσεις, δηλαδή εάν σε αυτές λάβετε βαθμό τουλάχιστον πέντε (5). Ο βαθμός αυτός συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού για τη Θ.Ε. κατά 70%. Σε περίπτωση αποτυχίας στις τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις, υπάρχει η δυνατότητα κατοχύρωσης των γραπτών εργασιών για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής συμμετέχει στις αντίστοιχες πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτος καταβάλλοντας το 1/3 των δαπανών για την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογική κλίμακα;

H βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του Προγράμματος Σπουδών προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:
Καλώς (5-6.49)
Λίαν Καλώς (6.5-8.49)
Άριστα (8.5-10)

Πηγή

Leave a Reply