Ενδιαφέροντες αριθμοί!

Ένας 10ψήφιος αριθμός ονομάζεται ενδιαφέρων (interesting number), εάν τα ψηφία του είναι διαφορετικά και διαιρείται με το 11111.

Για παράδειγμα, ο αριθμός 1037489625 είναι ένας ενδιαφέρων αριθμός.

Πόσοι ενδιαφέροντες αριθμοί υπάρχουν;

Leave a Reply