Ενημέρωση για τη νέα ύλη μαθηματικών και τα βιβλία του Λυκείου για τις σχολικές χρονιές 2016 – 17 και 2017 – 18

Α. Αποκλειστικό (30/6/2016)
Οι νέες αποδείξεις που προστίθενται στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2016 – 17.
1) Η απόδειξη παραγώγισης του γινομένου συναρτήσεων

2) Το όριο της ημx/x όταν το x τείνει στο μηδέν.

Για την μεθεπόμενη σχολική χρονιά (σχ. έτος 2017 – 18) οι αποδείξεις που είναι στο πρόγραμμα να προστεθούνε είναι:

1) (ημx)΄ = συνx

2) (συνx)΄ = – ημx

Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους μας που μας ενημερώνουν έγκαιρα και υπεύθυνα για κάθε αλλαγή που υπόκειται να γίνει στη σχολική ύλη προς ενημέρωση όλη της μαθηματικής κοινότητας.


Β.    Α΄ Λυκείου – Άλγεβρα (νέο: 20/7/2016) 

Επίσης αναμένουμε να βγει ανακοίνωση που θα προτείνει το Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων στην Α΄ Λυκείου να διδάσκεται στο τέλος της διδακτέας ύλης.

Γ. Αλλαγές σε δύο βιβλία Μαθηματικών για εξοικονόμηση σελίδων και εκτύπωσης για τη σχολική χρονιά 2016 – 17.
Οι αλλαγές έχουν γίνει στη Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (α΄ μέρος).

Πατήστε εδώ το βιβλίο του μαθητή και εδώ τις λύσεις ΜΟΝΟ με τα 6 πρώτα κεφάλαια.

Σημείωση: Οι μαθητές της Β Λυκείου για τη σχολική χρονιά 2016 – 17 θα έχουν το περυσινό βιβλίο Γεωμετρίας.

Του χρόνου (σχ. χρονιά 2017 – 18) οι μαθητές της φετινής Α΄ Λυκείου θα λάβουν και το β΄ μέρος Γεωμετρίας με τα κεφάλαια από το 7 έως το 13.

Επίσης στο βιβλίο των μαθηματικών της Γ Λυκείου Προσανατολισμού χωρίς το Α μέρος (Άλγεβρα). Βιβλίο μαθητή και λύσεις.

Πηγή: lisari

 

 

Leave a Reply