Εντός – εκτός και επί τα αυτά ! ! !

Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, όπως κάθε φορά άλλωστε,  έχει να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες. Άμεση προτεραιότητά της πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του νέου εξεταστικού συστήματος που έχει μείνει στη μέση. Όμως και στη μαθηματική κοινότητα έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτηματικά όσον αφορά τη νέα μειωμένη ύλη των μαθηματικών προσανατολισμού της Γ τάξης του Λυκείου.

Οι περιορισμοί στην ενότητα 3.5 δεν είναι τόσο ξεκάθαροι και δημιουργούν δύο διαφορετικές ερμηνείες. Από τη μια αναφέρεται ότι δε θα διδαχθούν ασκήσεις που αφορούν την παραγώγιση της συνάρτησης ολοκλήρωμα και γενικότερα αυτής, από την άλλη δε μπορούμε να εξαιρέσουμε (ή και να δημιουργήσουμε) πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν τον παραπάνω περιορισμό.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρακάτω άσκηση (4ο Θέμα πανελληνίων 2007).
Στο παραπάνω θέμα δε γίνεται καμία αναφορά ούτε στην παραγώγιση της συνάρτησης ολοκλήρωμα, ούτε όμως στην ίδια τη συνάρτηση. Το μόνο που χρησιμοποιούμε είναι ιδιότητες του ορισμένου ολοκληρώματος.
Είναι λοιπόν μια άσκηση που είναι εντός ή εκτός διδακτέας και εξεταστέας ύλης;
Και βέβαια η ερώτηση που μας απασχολεί όλους: ποιό είναι το σκεπτικό της προσπάθειας κατάργησης ενός τόσο βασικού κομματιού της ανάλυσης; Μη ξεχνάμε ότι εκτός της μαθηματικής της αξίας η συνάρτηση ολοκλήρωμα βοηθούσε και σε μια γενική επανάληψη πάνω σε όλη την προηγούμενη ύλη.

Leave a Reply