Εντός των ημερών τα αποτελέσματα για το μηχανογραφικό της Κύπρου!

c84740fd459643febc73dd36d488c870

Τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως μέχρι τις 5 Αυγούστου, αναμένεται να ανακοινωθούν, ως είθισται, τα αποτελέσματα εισαγωγής των υποψηφίων από την Ελλάδα για τις προσφερόμενες θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου. Το 2014 αλλά και το 2013 τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την 1η εβδομάδα του Αυγούστου.

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα θα ενημερώσουμε με σχετικό άρθρο τους ενδιαφερόμενους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην Κύπρο οι βάσεις καθορίζονται από τον μέσο όρο των 6 ή 7 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, δηλαδή από το Βαθμό Πρόσβασης. Δεν μετρούν οι συντελεστές βαρύτητας και γι’ αυτό οι βάσεις είναι στην κλίμακα του 20.

Σε περίπτωση όπου αριθμός επιτυχόντων δεν επιβεβαιώσουν τη θέση τους και παραμείνουν ορισμένες κενές θέσεις, τα Πανεπιστήμια θα προχωρήσουν σε νέα κατανομή των θέσεων που θα κενωθούν. Δικαίωμα διεκδίκησης των κενών θέσεων, είτε για εξασφάλιση θέσης είτε για βελτίωσή της, θα έχουν μόνο οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση στην Α´ κατανομή. Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων αναμένεται να προσδιοριστεί όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Σημειώνουμε ότι η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) έχει ανακοινώσει ότι θα δέχεται αιτήσεις από Ελλαδίτες πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές της A´κατανομής, υποψήφιους Ελλαδίτες πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές, και υποψήφιους Έλληνες της Διασποράς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, για διαμονή στη Φοιτητική Εστία (Φ.Ε.) στην Πανεπιστημιούπολη, από τις 05 Αυγούστου μέχρι τις 07 Αυγούστου 2015. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στο τηλεομοιότυπο: 00357- 22 895378, φ/δι κα Χριστίνα Λάμπρου (Γραφείο Στέγασης), και παράλληλα να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Κύπρου (Γραφείο Στέγασης, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κτήριο «Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Κ. 20537 Λευκωσία).

Πηγή

Leave a Reply