Εξαιρετικά εργαλεία- παιχνίδια για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό.

Εξαιρετικά βοηθητικά εργαλεία για τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία των μαθηματικών στις μικρές τάξεις του Δημοτικού θα βρείτε παρακάτω:

Ηλεκτρονικός άβακας πολύ πιο χρηστικός και με μεγαλύτερες δυνατότητες διδασκαλίας από τον παραδοσιακό

http://www.ictgames.com/abacusInteger.html

Υπέρβαση της δεκάδας

http://www.ictgames.com/bridgingThro.htm

Διπλάσια

http://www.ictgames.com/doubles.htm

Πηγή

Leave a Reply