Εξετάσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στο δημόσιο;

Ιδιωτική εκπαίδευση

Ένα νέο σκάνδαλο από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης γεννά προβληματισμό και έντονες ανησυχίες στους πολίτες. Η αποκάλυψη ότι σε ένα και μόνο έλεγχο μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης βρέθηκε αριθμός πλαστών τίτλων από ιδιωτικά σχολεία προκαλεί εύλογες απορίες:

  • Ποιος ελέγχει τα ιδιωτικά σχολεία;
  • Ποιος έχει την ευθύνη των ενδοσχολικών διαδικασιών, της έκδοσης βαθμολογιών και τίτλων σπουδών;
  • Ποιος είναι ο ρόλος του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια;

Ένα μείζον ζήτημα που προκύπτει από την πρόσφατη απορρύθμιση της νομοθεσίας και την απόσυρση της κρατικής εποπτείας από την ιδιωτική εκπαίδευση (τροπολογία Αρβανιτόπουλου) είναι η τήρηση της ισονομίας ανάμεσα σε μαθητές σχολείων που λειτουργούν νόμιμα και σχολείων που λειτουργούν παράνομα.

Από τη στιγμή που το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει επαρκώς  ποιοι και με ποια προσόντα εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία και από τη στιγμή που οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι ευάλωτοι σε πιέσεις λόγω του καθεστώτος των ελεύθερων, αναιτιολόγητων απολύσεων, είναι εύλογος ο φόβος κάθε πολίτη που στέλνει το παιδί του σε δημόσιο σχολείο ότι μόνο αν πληρώσεις μπορείς να εξασφαλίσεις υψηλή βαθμολογία και απολυτήριους τίτλους. Και ας μη ξεχνούμε ότι ο βαθμός του απολυτήριου τίτλου της Γ’ Λυκείου δίνει μοριοδότηση για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την εισαγωγή σε ξένο Πανεπιστήμιο.

Ακόμη και η, νεοφιλελεύθερη στον πυρήνα της,  Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει από την ελληνική πολιτεία εδώ και 1,5 χρόνο να νομοθετήσει για τη διασφάλιση της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων σπουδών στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς οι απολυτήριοι τίτλοι Γυμνασίου και Λυκείου αποτελούν πιστοποίηση προσόντων (Επιπέδου 2 και 4) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσληψη Έλληνα απόφοιτου ιδιωτικού σχολείου σε Ευρωπαϊκή χώρα.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κανένα νομοθετικό μέτρο προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της συνταγματικής νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίων τίτλων  γυμνασίου και λυκείου σε δημόσια σχολεία.

Προκειμένου να αποφευχθεί η υποχρέωση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων να δίνουν εξετάσεις υπό δημόσια επιτήρηση για την κτήση απολυτήριου τίτλου, πρέπει να αποκατασταθούν συνθήκες νομιμότητας στα ιδιωτικά σχολεία.

Να αποκτήσει λειτουργική και εκπαιδευτική αυτονομία ο Σύλλογος Διδασκόντων ώστε ο ίδιος να αποτελεί εγγυητή της νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών και ο Διευθυντής να μην επιλέγεται από τον σχολάρχη (έτσι ώστε να μην είναι ο ίδιος ή «άνθρωπός» του), αλλά να επιλέγεται με αντικειμενικές διαδικασίες.

Πηγή

Leave a Reply