Εξωτερική αξιολόγηση του Μαθηματικού Αθήνας!

Tα παρακάτω στοιχεία είναι από έκθεση της ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ και προέρχονται από την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος. Δείτε αναλυτικά το link που ακολουθεί:

Leave a Reply