Επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου!

5786c-25ce25b125ce25bd25ce25b125ce25bb25cf258525cf258325ce25b7

Παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους, 5 προτότυπα επαναληπτικά Θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου χωρίς  ερωτήματα ολοκληρωμάτων από τους Ιωάννη Σαλαμάνη και Θανάση Κοπάδη:

Για απευθείας κατέβασμα του αρχείου, μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σε word απευθείας κατέβασμα:
https://drive.google.com/file/d/1uCmoYgcKVLRn5p34QNfWyBe_1tP6WSnB/view?usp=sharing

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αλλά αλλά και να κατεβάσετε 30 επαναληπτικά θέματα στα Μαθηματικά προσανατολισμού της Γ΄Λυκείου με απαντήσεις:

Τα θέματα έχει επιμεληθεί ο Θανάσης Κοπάδης

Πηγή: Άγνωστος x

 

 

 

Leave a Reply