Επικαιροποίηση αδειών 78 ιδιωτικών σχολείων ΠΕ και ΔΕ στην Αττική

ap106035496266_0

Για να δείτε την επικαιροποίηση των αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή

Leave a Reply