Ευκλείδειο μοντέλο της υπερβολικής Γεωμετρίας

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γεωργίου Μπαντέ «η σχετικότητα της γεωμετρίας και ο χώρος»

 

Leave a Reply