Εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Τ. σε διάστημα με μεταβλητό άκρο!

Μπορείτε να δείτε στα ακόλουθα links την παρουσίαση καθώς επίσης και την εργασία που έγινε στην 8η διεθνή μαθηματική εβδομάδα η οποία συνεχίζεται στην Θεσσαλονίκη :

Πηγή

 

 

 

Leave a Reply