Ημερίδα με θέμα «Προτάσεις βελτίωσης των περιοδικών Ευκλείδης Α΄ και Β΄». Παρασκευή 8/9/2017, ώρα 16.00!

c4b1f-25ce259525ce259c25ce2595

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Το ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην τελευταία συνεδρίαση αποφάσισε να οργανώσει ημερίδα με θέμα «Προτάσεις βελτίωσης των περιοδικών Ευκλείδης Α΄ και Β΄». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων της ΕΜΕ την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης 16.00.

Στόχος της ημερίδας είναι διερεύνηση τρόπων με τους οποίους τα παραπάνω περιοδικά μπορούν να βελτιώσουν τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ακουστούν εισηγήσεις και προτάσεις από συναδέλφους οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία, τεχνογνωσία και εγνωσμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα περιεχομένου, οργάνωσης και έκδοσης περιοδικών.

Η ημερίδα είναι ανοικτή και έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν και να σχολιάσουν οι συνάδελφοι. Ελπίζουμε η ημερίδα να αποτελέσει την αφετηρία ενός δημιουργικού διαλόγου και στενότερης συνεργασίας των συναδέλφων με τα περιοδικά της ΕΜΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Leave a Reply