Η άσκηση της ημέρας (8 – 11 – 2016)

Δίνονται οι συνεχείς στο συναρτήσεις και για τις
οποίες ισχύουν:
  • για κάθε .
  • Οι γραφικές τους παραστάσεις τέμνονται στο .
  • και είναι δύο διαδοχικές ρίζες της .
  Να αποδείξετε ότι:
  α) η συνάρτηση διατηρεί σταθερό πρόσημο στο .
  β) για κάθε .
  γ)

Πηγή

 

Leave a Reply