Η έννοια του διανύσματος στον Ευκλείδειο χώρο!

από τον Γιώργο Μπαντέ

 

 

Leave a Reply