Η Ε.Μ.Ε. για το «Έτος Μαθηματικών»

Το 2018 η ελληνική μαθηματική κοινότητα γιορτάζει την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Η ΕΜΕ με μια σειρά εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα θα ανανεώσει το περιεχόμενο και τη μορφή της σχέσης των Μαθηματικών με την ελληνική κοινωνία και την εκπαίδευση.

Η επίσημη ανακοίνωση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας να ανακηρύξει το 2018 «Έτος Μαθηματικών» ανοίγει μια νέα ευκαιρία για τα Μαθηματικά στην Ελληνική Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και μια νέα δυνατότητα για την καλλιέργεια ποιοτικής μαθηματικής παιδείας για όλα τα παιδιά, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό.

Η προγραμματισμένη ποικιλία εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκδόσεων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, θα δώσει την ευκαιρία να ενημερωθεί η ελληνική κοινωνία για την εκρηκτική ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης τα τελευταία 100 χρόνια και για την αλληλεπίδρασή της με όλα πλέον τα πεδία της ανθρώπινης γνώσης και δράσης.

•    Η αυτοτελής ανάπτυξη των μαθηματικών και η διεπιστημονική συνάντησή τους με τη θεωρία και τεχνολογία της  πληροφορίας επέφερε ριζικές αλλαγές στις ανθρώπινες δυνατότητας αντίληψης και δράσης ακόμη και στα πλέον πολύπλοκα φαινόμενα της ζωής, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής οργάνωσης και του πολιτισμού.

Η ανακήρυξη του 2018 ως ‘Έτους Μαθηματικών δίνει την ευκαιρία στην ελληνική πολιτεία να αναπτύξει έναν βαθύ αναστοχασμό σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο και τις πρακτικές της μαθηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες:

•    Να κοιτάξει κριτικά τα αποτυχημένα μοντέλα επεξεργασίας και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής που έχουν οδηγήσει μεγάλο αριθμό νέων σε γνωσιακή αποθάρρυνση και μαθησιακή απομάκρυνση από τα μαθηματικά.

•    Να ανανεώσει και να διευρύνει τις γνώσεις και την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού με τον πλούτο των μαθηματικών πεδίων και των διδακτικών δυνατοτήτων, που αναπτύσσονται με τρομερά γρήγορους ρυθμούς από την επιστημονική κοινότητα.

Η ΕΜΕ θα αξιοποιήσει τη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να ενημερώσει τις σχολικές κοινότητες για την ισχύ και τη δύναμη της Μαθηματικής Επιστήμης, την εξέλιξή της από την Αρχαιότητα ως σήμερα και τις επιδράσεις της σε όλες τις σύγχρονες μορφές της ανθρώπινης δραστηριότητας.

•    Οι εκδηλώσεις μέσα στις σχολικές τάξεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν  την πνευματική περιέργεια, το δημιουργικό παιχνίδι,  το επιστημονικό πείραμα, την κριτική επαλήθευση, την ανυπέρβλητη σημασία της μαθηματικής απόδειξης, το μεγαλύτερο επίτευγμα των ελληνικών μαθηματικών.

•    Οι σχολικές δραστηριότητες θα πρέπει να αποφύγουν τη συντηρητική αναδίπλωση σε μια παρωχημένη εικόνα των μαθηματικών και τα κοινωνικά στερεότυπα που περιορίζουν την επιθυμία και πρόσβαση όλων των μαθητριών και μαθητών στη ζωντανή μαθηματική δραστηριότητα.

Η ανακήρυξη του 2018 ως  Έτους Μαθηματικών και η διαδοχή του από αφιερώματα στις θετικές επιστήμες δίνει μια ευρύτερη δυνατότητα στην ελληνική εκπαίδευση να ενισχύσει την κριτική σκέψη και την αυτονομία των πολιτών στον ψηφιακό μας κόσμο και τη διαδικτυακή εποχή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος Ανάργυρος Φελλούρης Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ο Γενικός Γραμματέας ωάννης  Τυρλής

Πηγή

 

Leave a Reply