Η ιστορία του π (pi) και η αριθμοσοφία του…

Μία μικρή περιήγηση για την ιστορία και την σημαντικότητα της πιο διάσημης σταθεράς ανά τον κόσμο:

Βεβαίως μπορούμε να βρούμε και την αριθμοσοφία του στο video που ακολουθεί:

Leave a Reply