Θέματα και Λύσεις Διαγωνίσματος Προσομοίωσης στα Μαθηματικά Γ Λυκείου με την εποπτεία του Σχολικού συμβούλου Ιωάννη Ράλλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Εποπτεία

1) Πρόδρομος Π. Ελευθερίου, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου – Σχολικός

Σύμβουλος ΠΕ03 με έδρα τη Λέσβο.

2) Ιωάννης Ράλλης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03 με έδρα τη Σάμο.

 

Θέματα:

Στο επόμενο αρχείο δίνονται και οι ενδεκτεικές λύσεις:

 

 

Πηγή

 

 

 

Leave a Reply