Θέματα & λύσεις από τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Μαθηματικών για φοιτητές Πανεπιστήμιων (I.M.C.) 2017!

Τα θέματα με τις λύσεις από τον διαγωνισμό Μαθηματικών που συμμετέχουν φοιτητές απ’όλο τον κόσμο (I.M.C.) που διεξήχθει στις 02-08-17 και 03-08-17 στη Βουλγαρία. Τα θέματα με τις λύσεις στα αγγλικά δίνονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Ημέρα 1η

Θέματα και λύσεις:

Ημέρα 2η

Θέματα και λύσεις:

 

 

 

Leave a Reply