Θέματα & λύσεις Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής 2016!

Στο παρακάτω Link, μπορείτε να δείτε τα θέματα και τις λύσεις των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) 2016 σ’ένα μόνο αρχείο:

Καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψήφιους!

 

 

Leave a Reply