Θέματα Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) 2016!

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεάσετε τα θέματα των Μαθηματικών & Στοιχείων Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) που τέθηκαν φέτος από την επιτροπή εξετάσεων:

 

Πηγή

Leave a Reply