Ιστορία των Μαθηματικών

1η Διάλεξη του Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος ΑΠΘ “Ιστορία των Μαθηματικών”.

Το μάθημα αφορά την εξέλιξη των Μαθηματικών από την αρχαιότητα έως και τον 19ο αιώνα με ιδιαίτερη έμφαση στην εξέλιξη της  Άλγεβρας. Στην προσπάθεια αυτή θα καλυφθούν οι επόμενες ενότητες: Αιγυπτιακά και Βαβυλωνιακά μαθηματικά, τα περίφημα προβλήματα των αρχαίων Ελληνικών μαθηματικών, τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, ο ρόλος του “5ου αιτήματος” του Ευκλείδη στην Ευκλείδεια  Γεωμετρία, η σύνδεση με την “ανακάλυψη” της Υπερβολικής Γεωμετρίας τον 19ο αιώνα και την αξιωματική θεμελίωση των Γεωμετριών από τον Hilbert, επιλογή από το έργο του Αρχιμήδη για το ολοκλήρωμα με ανάλυση της “Μεθόδου” του, στοιχεία από την Ιστορία της Θεωρίας Αριθμών, τα Μαθηματικά στο Ισλαμ και τα Μαθηματικά της Αναγέννησης: η λύση της τριτοβάθμιας και τεταρτοβάθμιας πολυωνυμικής εξίσωσης, απαρχές του Απειροστικού Λογισμού, Newton και Leibniz, η εύρεση των τετραδικών αριθμών του Χάμιλτον, και η μη επιλυσιμότητα της πολυωνυμικής εξίσωσης 5ου βαθμού, η μετάβαση από την άλγεβρα με τους Gauss και Galois, ειδική μνεία στην  E. Noether.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

 

Πηγή

 

Leave a Reply