Μαθηματικά προσανατολισμού(θετικού-οικονομίας πληροφορικής)

793c1-9789600607031-200-0772123

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2016-2017, το σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών θετικού προσανατολισμού και του προσανατολισμού Οικονομίας πληροφορικής, έχει κατά κάποιο τρόπο τροποποιηθεί. Στους μαθητές φέτος θα δοθεί ΜΟΝΟ το δεύτερο μέρος που αφορά την Ανάλυση και όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια που είχαν ενσωματώσει και κεφάλαια Άλγεβρας. Συνεπώς το βιβλίο θα ξεκινά από το Β’ μέρος με Ανάλυση, ορισμό συναρτήσεων κλπ. Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε το «νέο σχολικό βιβλίο» καθώς επίσης και τις λύσεις των ασκήσεων στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Το βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή δίνεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι λύσεις των ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή δίνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

 

 

 

Leave a Reply