Μαθηματικα και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας- Δελτιο Τύπου – Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.)

1b154-25ce259525ce259c25ce2595Τα σχόλια της Ελληνικής Μαθηματική Εταιρείας για τα θέματα των Μαθηματικών και Στοιχείων Στατιστικής που δόθηκαν σήμερα:

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2017 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

     ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Θέμα Α

Θεωρία

Θέμα Β

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Στατιστικής.

Θέμα Γ

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Ανάλυσης

Θέμα Δ

Ελέγχονται βασικές γνώσεις Πιθανοτήτων με σαφώς δυσκολότερο το Ερώτημα Δ3

Τα θέματα είναι ευκολότερα σε σχέση με τα περσινά για τους μαθητές που επιλέγουν το μάθημα

 

    ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εισαγωγικών εξετάσεων επισημαίνουμε κάποιες βασικές αρχές

που πρέπει να τις  διέπουν:

  1. Τα θέματα πρέπει να καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της ύλης
  2. Τα θέματα πρέπει να είναι συμβατά με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου

  3. Τα ερωτήματα πρέπει να έχουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία ώστε

  • Να επιτυγχάνεται η διακριτότητα της  βαθμολογίας
  • Να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αξιολόγηση
  • Να αντιμετωπίζονται στο διαθέσιμο χρόνο
  1. Η διάρθρωση των θεμάτων πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές του οικονομικού προσανατολισμού που

έχουν προετοιμαστεί σωστά να τα αντιμετωπίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό, χωρίς να αποθαρρύνουν

τους μαθητές του θετικού προσανατολισμού στην επιλογή του μαθήματος.

  1. Είναι προφανές ότι πολύ δύσκολα ή πολύ εύκολα θέματα δεν εκπληρώνουν τους παραπάνω στόχους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ο Πρόεδρος
Ανάργυρος Φελλούρης
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Τυρλής
Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Leave a Reply