Μαθηματικός, επάγγελμα και προοπτικές.

Screenshot_2020-07-11 Ελληνικά(2)

Τα τμήματα Μαθηματικών ανά την Ελλάδα, την Κύπρο και οι προοπτικές του επαγγελματος:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ
(Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης, Σάμου, Καστοριάς, Λαμίας), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα τμήματα Μαθηματικών στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1) Τμήμα Μαθηματικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

2) Τμήμα Μαθηματικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

3) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιου Πατρών

4) Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημιόυ Ιωαννίνων

5) Τμήμα Μαθηματικών & εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης

6) Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

7) Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

8) Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

9) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

10) Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο)

Ο χρόνος φοίτησης για την απόκτηση του πτυχίου σε όλα τα τμήματα Μαθηματικών είναι 4 έτη. Οι δύο κύριες κατευθύνσεις των μαθηματικών είναι τα καθαρά ή θεωρητικά μαθηματικά και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), η φοίτηση βεβαίως είναι πενταετής (5 χρόνια).

Προοπτικές και αγορά εργασίας: Οι μαθηματικές σπουδές είναι μια εξίσωση που δεν έχει μόνο μία λύση στην αγορά εργασίας με τον διορισμό στη μέση εκπαίδευση. Τα μαθηματικά μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για επιστήμες, όπως η πληροφορική και τα οικονομικά, αφήνοντας υποσχέσεις για πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση.

Κάθε χρόνο πάνω από 1.200 νέοι πτυχιούχοι Μαθηματικών τμημάτων εισάγονται στην αγορά εργασίας.

Το 2004 ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών στα τμήματα Μαθηματικών ήταν περίπου 14.000. Ένα μεγάλο τμήμα κατευθύνεται στην εκπαίδευση, στα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα, ωστόσο είναι γνωστό ότι τα τελευταία δέκα χρόνια η διέξοδος αυτή έχει στενέψει αρκετά. Έτσι το 30% των νέων αποφοίτων μένουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι για περισσότερο από δύο χρόνια, ενώ ένα τμήμα της τάξης του 15% συνεχίζει μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης για να παρακάμψει την ανεργία. Το 2007 5.485 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό για 570 θέσεις. Η αναλογία ήταν 1:10.

Το 2008, ή μάλλον το 2009, αφού ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ μετατέθηκε για τα τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου, η αναλογία θα είναι χειρότερη, λόγω των εξαιρετικά περιορισμένων διορισμών στην εκπαίδευση για την επόμενη διετία, παρά τις μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Συγκεκριμένα η αναλογία θέσεων – υποψηφίων είναι 1:19, αφού έχουν δηλώσει συμμετοχή 5.062 μαθηματικοί για 270 θέσεις!

Ο μαθηματικός ως καθηγητής εργάζεται σε σχολεία ή φροντιστήρια (δημόσια ή ιδιωτικά) και διδάσκει μαθηματικά ή και άλλα μαθήματα, όπως αστρονομία κ.λπ. Και βέβαια θα πρέπει να διαθέτει υπομονή, κατανόηση, ευσυνειδησία, διδακτικές ικανότητες.

Ως υπάλληλος σε εταιρεία ή οργανισμό.

Ένας μαθηματικός, πέραν της συνηθισμένης απασχόλησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μπορεί σήμερα να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως στατιστικός, ως επιχειρησιακός ερευνητής σε κέντρα υπολογιστών, στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ, στις τράπεζες, στις νομαρχίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. Επίσης, αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα ή να σταδιοδρομήσει στη βιομηχανία. Γενικά οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν:

Ως αναλογιστές.

  • Σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες (ως ειδικευμένο προσωπικό στα τμήματα μηχανογράφησης κ.ά.).
  • Σε δημόσιους οργανισμούς και υπουργεία (Οικονομικών κ.λπ.), στα τμήματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης, ως διοικητικοί υπάλληλοι.
  • Στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ως μετεωρολόγοι.
  • Σε εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων.
  • Σε ερευνητικά κέντρα.
  • Ως καθηγητές στην εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική) και την κατάρτιση.
  • Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
  • Ως ακαδημαϊκοί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (διδακτορικό).

Διαβάστε και το αρχείο που ακολουθεί για περισσότερη ενημέρωση:

Leave a Reply