Με χαμηλούς βαθμούς θα εισαχθούν φέτος οι υποψήφιοι σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Με βαθμολογίες λίγο πάνω από το μηδέν ενδέχεται να εισαχθούν φέτος υποψήφιοι σε περιφερειακά τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στο συμπέρασμα αυτό μας οδηγεί το γεγονός ότι οι φετινές επιδόσεις ήταν αρκετά χειρότερες από αυτές του 2014, όταν και η βάση εισαγωγής για Τμήμα των ΤΕΙ χωρίς ειδικό μάθημα διαμορφώθηκε στα 6.507 μόρια, όσο είχε ο τελευταίος εισακτέος στη σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη)-Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Αν λάβουμε υπόψη μας και τις σχολές που απαιτούν εξέταση σε  ειδικό μάθημα τότε η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε  στο τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα όπου ο τελευταίος επιτυχών είχε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, λίγο πάνω από το 3 και συνολικά 4.054.
Όσον αφορά τα τμήματα των ΑΕΙ η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο τμήμα Επιστημών της Θάλασσας με 7.713 μόρια (χωρίς ειδικό μάθημα).  Σημειώνουμε ότι το εν λόγω Τμήμα δεν είχε αντίστοιχο για μετεγγραφή  γεγονός που ενδεχομένως να λειτούργησε ως ανασταλτικός παράγοντας για την επιλογή του παρά το ενδιαφέρον γνωστικό του αντικείμενο.
Το 2013 η χαμηλότερη βάση για τμήμα των ΑΕΙ διαμορφώθηκε στα 7.584 για το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ  για τα ΤΕΙ η χαμηλότερη βάση αφορούσε το τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος-Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομίας με βάση 6.916 μόρια.
Στις φετινές βάσεις εισαγωγής σημαντικό ρόλο θα διαμορφώσει και ο παράγοντας μετεγγραφές. Μετά την απόφαση του ΣτΕ το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος. Σύμφωνα με σχέδιο νόμου τίθεται πλαφόν στις μετεγγραφές στο 15% του αριθμού εισακτέων και οι θέσεις θα καλύπτονται με μια σειρά μοριοδοτούμενων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Επίσης στην περίπτωση ι του άρθρου 12 παράγραφος 7 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
Η αλλαγή στις μετεγγραφές οδηγεί τους υποψηφίους να προτιμούν να δηλώσουν τμήματα στην πόλη τους και όχι το αντίστοιχο σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κλπ και οι οποίοι μετά το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Μετσόβιο ή στο Αριστοτέλειο επιλέγουν αυτά των Μηχανολόγων Μηχανικών ενώ τον προηγούμενο χρόνο επέλεγαν τα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε Πάτρα, Βόλο, Ξάνθη γνωρίζοντας ότι θα μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής. Το γεγονός αυτό όπως έχουμε γράψει ίσως να οδηγήσει τις βάσεις στα περιφερειακά τμήματα ακόμα πιο χαμηλά.
Ακολούθως παραθέτουμε κάποια στοιχεία με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για τους εισακτέους συμπεριλαμβανομένου και του 10% χωρίς νέα εξέταση. Σημειώνουμε ότι στις σχολές των ΤΕΙ οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων διαγωνίζονται για το 69% των θέσεων.

tabl1 tabl2

Πηγή: News.gr

Leave a Reply