Μηχανογραφικό Νέου Λυκείου 2016, με βάσεις 2015!

admin-ajax_new.

Στα παρακάτω links μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το «μηχανογραφικό» με τις κατανομές των σχολών για το έτος 2016, ανά επιστημονικό πεδίο (ε.π.), έχοντας δίπλα τις βάσεις του 2015!!!

Για το πρώτο (1ο) επιστημονικό πεδίο είναι:

Για το δεύτερο (2ο) επιστημονικό πεδίο είναι:

Για το τρίτο (3ο) επιστημονικό πεδίο είναι:

Για το τέταρτο (4ο) επιστημονικό πεδίο είναι:

Για το πέμτπο (5ο) επιστημονικό πεδίο είναι:

Πηγή

Leave a Reply