Μια εισαγωγή στη θεωρία της σχετικότητας από τον Γ. Μπαντέ

Η σχετικότητα της φυσικής αναφέρεται στην κίνηση και πιο συγκεκριμένα στις μεταβολές που επιφέρει στις παρατηρήσεις μας η σχετική κίνηση του παρατηρητή με το παρατηρούμενο. Η μελέτη των μεταβολών αυτών, στην προσπάθεια να ξεπεραστούν πετυχαίνοντας συναλλοιότητα, δηλαδή αναλλοίωτα στη φυσική θεωρία πέρα από την επίδραση της σχετικής κίνησης, αποτέλεσαν μια άλλη φυσική, η οποία έφερε στην επιφάνεια αρχές και θεωρίες.

Πηγή: Γεώργιος Μπαντές

 

 

Leave a Reply