Νέος Αλγόριθμος υπολογισμού μεταβολής Βάσεων 2020!

Ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης και η επαγγελματική του πυξίδα με χρήση άλλης αλγοριθμικής προσέγγισης (μάλλον πιό αξιόπιστης) προκύπτουν ίδιες περιοχές ανόδου και πτώσης αλλά δραματικότερα αποτελέσματα.

Επί παραδείγματι, οι Ιατρικές δείχνουν πτώσεις 600 μορίων!, τα παιδαγωγικά πτώσεις 200 – 300 μορίων, Τα οικονομικά τμήματα μεγάλων αστικών κέντρων δείχνουν ανοδική τάση 100 με 150 μορίων και οι Νομικές χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές με μικρές ανοδικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, για το 1ο επιστημονικό πεδίο – Ανθρωπιστικών Σπουδών (Εκτίμηση μεταβολής Βάσεων 2020):

No photo description available.

2ο Επιστημονικό πεδίο – Θετικών Σπουδών (Εκτίμηση μεταβολής βάσεων 2020):

No photo description available.

3ο Επιστημονικό πεδίο – Θετικών Σπουδών-Σπουδών Υγείας (Εκτίμηση μεταβολής βάσεων 2020):

No photo description available.

4ο Επιστημονικό πεδίο – Σπουδών οικονομίας & Πληροφορικής  (Εκτίμηση μεταβολής βάσεων 2020):

No photo description available.

Πηγή: Konstantinos Papagiannoulis

 

 

 

Leave a Reply