Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθηματικών για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017!

Μπορείτε να δείτε αλλά και να κατεβάσετε τις οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών στις τάξεις Α΄και Β΄Λυκείου για το σχολικό έτος 2016-2017!

Πηγή: Εφαρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών (group: facebook)

 

Leave a Reply