Οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου στη συνάρτηση ολοκλήρωμα σύμφωνα με τη νέα ύλη (18/3/16)!

Από την αρχή του χρόνου (2016) υπήρχαν συχνά ερωτήσεις για τη συνάρτηση ολοκλήρωμα, υπήρξαν αλλά και υπάρχουν συχνά παρανοήσεις για το τι είναι εντός ύλη ή εκτός ύλης! Στο άρθρο που ακολουθεί, ο συνάδελφος Μάκης Χατζόπουλος εξηγεί πράγματα και καταστάσεις για το εν λόγω θέμα.
Είναι δυνατό να μπουν στις εξετάσεις κομμάτια της «απαγορευμένης» ύλης και τελικά και πάλι να υπάρχει παρανόηση;  Συνέχεια επί του άρθρου…

Παρακάτω φαίνεται το πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με την συνάρτηση ολοκλήρωμα:

 

Leave a Reply