Οι μαθητές πρέπει να επιστρέψουν τα απολυτήρια Λυκείου (που εκδόθηκαν έως 23/6) για αντικατάσταση με νέα

Οδηγία έστειλε το Υπουργείο Παιδείας σε όλα τα Λύκεια που έχουν εκδόσει τα απολυτήριά τους πριν τις 23 Ιουνίου, να ζητήσουν από τους μαθητές τους να τα επιστρέψουν καθώς υπάρχει ένα λάθος στο στην κατηγορία “ομάδες προσανατολισμού”

Όπως αναφέρει το έγγραφο τα Λύκεια θα παραλάβουν τα νέα απολυτήρια από το “my school”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα Λύκεια πρέπει μέχρι την έκδοση των νέων τίτλων σπουδών να ζητήσουν την επιστροφή των απολυτηρίων  και να μην επιδώσουν απολυτήρια σε όσους δεν τα έχουν παραλάβει, να ακυρώσουν τα μη παραληφθέντα απολυτήρια ή να καταστρέψουν ενώπιον των αποφοίτων όσα επιστρέφονται, να ζητήσουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κρατηθεί αντίγραφα των απολυτηρίων και να εκδώσουν καινούργιους απολυτήριους τίτλους με την παλιά ημερομηνία και τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου

Πηγή

 

Leave a Reply