Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις βάσεις των σχολών

0613d-tromaktikoΓιάννης Καραγιάννης  Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Ν. Δωδεκανήσου αναφέρει:

Τα αναλυτικά στατιστικά των υποψηφίων ανακοινώθηκαν εχθές Δευτέρα 3  Ιουλίου (χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη).Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται και η ανακοίνωση των βάσεων στις σχολές και στα τμήματα.

Η παρακάτω ανάλυση αφορά μόνο την περίπτωση των βάσεων στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια με το νέο σύστημα στην κατηγορία 90%).

Ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων έχει επίπτωση στις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων (δύσκολα θέματα=χαμηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις), επομένως και στις βάσεις εισαγωγής μόνον αριθμητικά αφού για τη διαμόρφωση των βάσεων (άνοδος ή κάθοδος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) έχει σημασία όχι το «πόσο» έγραψαν γενικά οι υποψήφιοι, αλλά το «πόσο» έγραψαν σε σχέση με τους υποψήφιους της προηγούμενης χρονιάς μιας και ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις συγκεκριμένες σχολές-τμήματα είναι προκαθορισμένος.

Το ύψος των βάσεων των σχολών-τμημάτων των ΑΕΙ-ΑΤΕΙ (δηλαδή τα μόρια του τελευταίου εισαγόμενου στη σχολή ή στο τμήμα) διαμορφώνονται ως συνάρτηση των επόμενων τριών παραμέτρων-παραγόντων:

1ος παράγοντας) Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων το πλήθος των μαθητών που εντάσσεται στην βαθμολογική κλίμακα και όχι το % ποσοστό) ακολουθώντας τον γενικό κανόνα: Όσο υψηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις έχουμε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο αυξάνονται οι βάσεις και το αντίθετο, όσο μικρότερες βαθμολογικές επιδόσεις έχουμε, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, τόσο μειώνονται οι βάσεις (σε σχέση με τις βάσεις των προηγούμενων ετών).

2ος παράγοντας) Ο αριθμός των εισακτέων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εισακτέων στη συγκεκριμένη σχολή, οι βάσεις “τείνουν” να είναι μειωμένες και το αντίθετο, όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των εισακτέων, οι βάσεις “τείνουν” να είναι αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τη συγκεκριμένη σχολή (ο παράγοντας αυτός προσδιορίζεται και ως “προσφορά θέσεων”).

3ος παράγοντας) Η σειρά της δήλωσης- προτίμησης των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο που καθορίζει και τη “ζήτηση” μιας σχολής. Όσο περισσότεροι υψηλόβαθμοι υποψήφιοι δηλώσουν μια συγκεκριμένη σχολή τόσο αυξάνονται και οι βάσεις της σχολής αυτής (ο παράγοντας αυτός προσδιορίζεται και ως “ζήτηση θέσεων”).

Οι προηγούμενες παράμετροι-παράγοντες επιδρούν μεμονωμένα αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανά δύο καθώς και όλoι μαζί, καθορίζοντας την τελική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου στη σχολή.

Στη συγκεκριμένη συγκυρία η πρόβλεψη των βάσεων γίνεται ευκολότερη από πέρσι (αλλά και από άλλες χρονιές), διότι:

Ισχύουν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις (Επιστημονικά πεδία, 5ο μάθημα , πρόσβαση σε σχολή-τμήμα).

Είναι περιορισμένες οι μεταβολές στο μηχανογραφικό του 2017 σε σχέση με το 2016.

Πρόκειται να έχουμε απόλυτη σύγκριση βαθμών κατά βαθμολογική  μονάδα που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε μικρότερη βαθμολογική περιοχή.

Πηγή

 

Leave a Reply